Opsiyon

Alıcısına, belirli bir finansal varlığı önceden belirlenmiş bir vadede, önceden belirlenmiş bir fiyattan, alma (call) veya satma (put) hakkı veren, satıcısına ise alma veya satma yükümlülüğü doğuran bir anlaşmadır.

Opsiyon işleminde, Opsiyonu alan taraf ve Opsiyonu satan taraf olmak üzere iki taraf vardır. Opsiyonu alan taraf; opsiyon primini ödeyerek bir hak satın alırken, sözleşmede belirtilen vade tarihinde bu hakkını kullanabilir. Opsiyon alan tarafın maksimum kaybı, ödediği primle sınırlıdır.

Opsiyon satan taraf, opsiyon alan tarafın hakkını kullanması durumunda, yükümlülüğünü yerine getirmek zorundadır. Opsiyon satan tarafın maksimum kazancı, aldığı prim ile sınırlıdır. Müşteri veya banka, Opsiyonu alan veya satan taraf olabilir.

Sizin İçin Seçtiklerimiz