Organizasyon Yapımız

Yönetim Kurulu

İç Sistemler

 • Teftiş Kurulu
 • İç Kontrol
 • Risk Yönetimi
 • Uyum ve Mevzuat
Genel Müdür
 • Yönetim Kurulu İşlemleri
 • Özel Kalem
 • Baş Hukuk Müşavirliği
 • Destek Hizmetleri
Genel Müdür Yardımcısı - İnsan Kaynakları ve Kurumsal Gelişim
 • İnsan Kaynakları
 • Kurumsal Gelişim ve Akademi
Genel Müdür Yardımcısı - Kredi Tahsis Yönetimi ve Politikaları
 • Kurumsal Krediler Tahsis Yönetimi
 • Ticari Krediler Tahsis Yönetimi
 • Bireysel ve KOBİ Kredileri Tahsis Yönetimi
 • Kredi Politikaları ve Süreçleri Uygulama
Genel Müdür Yardımcısı – Perakende Bankacılık
 • Bireysel Bankacılık Pazarlama
 • Bireysel Bankacılık Pazarlama Hizmetleri
 • KOBİ Bankacılığı Pazarlama
Genel Müdür Yardımcısı - Kurumsal ve Ticari Bankacılık Pazarlama
 • Kurumsal Bankacılık Pazarlama
 • Ticari Bankacılık Pazarlama
 • Kurumsal Merkezler
Genel Müdür Yardımcısı – Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılık
 • Hazine Yönetimi
 • Uluslararası Bankacılık ve Yatırımcı İlişkileri
 • Hazine Orta Ofis
Genel Müdür Yardımcısı – Finansal Yönetim, Strateji ve Bağlı Ortaklıklar
 • Genel Muhasebe ve Mali İşler
 • Strateji ve Planlama
 • İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar
Genel Müdür Yardımcısı - Ödeme Sistemleri, Dijital Bankacılık ve Kurumsal İletişim
 • Ödeme Sistemleri Bankacılığı Pazarlama
 • Dijital Bankacılık ve Dağıtım Kanalları
 • Ödeme Sistemleri Hizmetleri
 • Kurumsal İletişim
Genel Müdür Yardımcısı - Bilgi Teknolojileri ve Operasyonel İşlemler
 • Bankacılık Operasyonları
 • Kredi, Müşteri ve Hesap Operasyonları
 • Hazine Operasyonları
 • Dış Operasyonlar
 • BT Sistem ve Uygulama Destek
 • BT Planlama ve Koordinasyon
 • ARGE ve İş Zekası Uygulama Geliştirme
 • Temel Bankacılık Uygulama Geliştirme
 • Kanal Yönetimi ve Ödeme Sistemleri Uygulama Geliştirme
 • Sistem Yönetimi
Genel Müdür Yardımcısı - Kredi İzleme ve Yasal Takip
 • Kredi Risk Planlama ve İzleme
 • Değerlendirme ve Derecelendirme
 • Kredi Risk Tasfiye
 • Hukuk İşleri