Organizasyon Yapımız

Yönetim Kurulu

İç Sistemler

 • Teftiş Kurulu
 • İç Kontrol
 • Risk Yönetimi
 • Uyum ve Mevzuat
Genel Müdür
 • Yönetim Kurulu İşlemleri
 • Kurumsal İletişim
 • Özel Kalem
Genel Müdür Yardımcısı – İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri
 • İnsan Kaynakları
 • Kurumsal Gelişim ve Akademi
 • İdari İşler
 • İnşaat Emlak ve Satın Alma
Genel Müdür Yardımcısı - Kredi Tahsis Yönetimi
 • Kurumsal Krediler Tahsis Yönetimi
 • Ticari Krediler Tahsis Yönetimi
 • Bireysel Krediler Tahsis Yönetimi
 • KOBİ ve Yerel Yönetim Kredileri Tahsis Yönetimi
Genel Müdür Yardımcısı – Perakende Bankacılık
 • Bireysel Bankacılık Pazarlama
 • Bireysel Bankacılık Pazarlama Hizmetleri
 • KOBİ Bankacılığı Pazarlama
Genel Müdür Yardımcısı - Kurumsal ve Ticari Pazarlama
 • Kurumsal Bankacılık Pazarlama
 • Ticari Bankacılık Pazarlama
 • Yerel Yönetimler Bankacılığı Pazarlama
 • Kurumsal Merkezler
 • Nakit Yönetimi Pazarlama
Genel Müdür Yardımcısı – Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılık
 • Hazine Yönetimi
 • Uluslararası Bankacılık ve Yatırımcı İlişkileri
 • Hazine Yönetimi Orta Ofis
Genel Müdür Yardımcısı –Hukuk ve Risk Tasfiye
 • Baş Hukuk Müşavirliği
 • Hukuk İşleri
 • Kredi Risk Tasfiye
Genel Müdür Yardımcısı – Finansal Yönetim, Strateji ve Bağlı Ortaklıklar
 • Genel Muhasebe ve Mali İşler
 • Strateji ve Planlama
 • İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar
Genel Müdür Yardımcısı – Kredi Politikaları
 • Kredi Politikaları ve Süreçleri Uygulama
 • Değerlendirme ve Derecelendirme
Genel Müdür Yardımcısı - Ödeme Sistemleri ve Dijital Bankacılık
 • Ödeme Sistemleri Bankacılığı Pazarlama
 • Dijital Bankacılık ve Dağıtım Kanalları
 • Ödeme Sistemleri Hizmetleri
Genel Müdür Yardımcısı - Operasyonel İşlemler
 • Bankacılık Operasyonları
 • Kredi, Müşteri ve Hesap Operasyonları
 • Hazine Operasyonları
 • Dış Operasyonlar
Genel Müdür Yardımcısı - Bilgi Teknolojileri
 • Arge ve Dijital Dönüşüm
 • Kanal Yönetimi ve Pazarlama Uygulama Geliştirme
 • Temel Bankacılık Uygulama Geliştirme
 • Sistem Yönetimi
 • BT Sistem ve Uygulama Destek
 • BT Planlama ve Koordinasyon
Genel Müdür Yardımcısı - Kredi Risk İzleme
 • Kredi Risk Planlama ve İzleme