Ortaklık Yapısı

31.03.2018 İTİBARIYLA TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.

2.500.000.000 TL SERMAYEDEKİ HİSSEDARLAR DAĞILIMI

GRUBU ORTAK ADI SERMAYE 2.500.000.000-TL YÜZDE % KİŞİ SAYISI
A T.C. BAŞBAKANLIK VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(1) 1.075.058.639,56 43,00235 1
B T.C. BAŞBAKANLIK VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(2) 386.224.784,72 15,44899 1
B DİĞER MÜLHAK VAKIFLAR 2.673.619,00 0,10694 252
B DİĞER MAZBUT VAKIFLAR 1.448.543,46 0,05794 197
C VAKIFBANK MEM. VE HİZM. EM. VE SAĞ. YARD. SAN. VAKFI 402.552.666,42 16,10211 1
C DİĞER GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER 1.527.392,67 0,06110 424
D HALKA AÇIK 630.514.354,16 25,22057 -
TOPLAM 2.500.000.000 100 876

(1), (2) ; Bankamız pay defterinde T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü adına kayıtlı olup, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün 29.04.2013 tarihli KAP açıklamasında; söz konusu A ve B grubu payların Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün idare ve temsil ettiği Mazbut Vakıflara ait olduğu ifade edilmektedir.

Bankanın Yönetim Kurulu; Genel Müdür dahil dokuz üyeden oluşur. (A), (B) ve (C) gruplarının yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır. (A) grubu üyelerden biri Vakıflar Genel Müdürlüğü’nü temsil etmek üzere Başbakan tarafından, (A) grubunun diğer üç üyesi ile (B) Grubunun bir üyesi ve (C) grubunun iki üyesi, kendi gruplarının çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından, bir üye de ortakların önereceği adaylar arasından Genel Kurulca seçilir. Bu adayın belirlenmesinde (D) grubunun tercihleri öncelikli olarak dikkate alınır.

Genel Kurulca, Yönetim Kuruluna seçilen 1 üye ile (A) ve (C) Grubunun 1’er üyesi bağımsız üyelerdir.