Ortaklık Yapısı

31.10.2019 İTİBARİYLE TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.

2.500.000.000 TL SERMAYEDEKİ HİSSEDARLAR DAĞILIMI

GRUBU ORTAK ADI SERMAYE 2.500.000.000-TL YÜZDE % KİŞİ SAYISI
A T.C. VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(1) 1.075.058.639,56 43,00235 1
B T.C. VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(2) 386.224.784,72 15,44899 1
B DİĞER MÜLHAK VAKIFLAR 2.652.715,27 0,10611 250
B DİĞER MAZBUT VAKIFLAR 1.448.543,46 0,05794 197
C VAKIFBANK MEM. VE HİZM. EM. VE SAĞ. YARD. SAN. VAKFI 402.552.666,42 16,10211 1
C DİĞER GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER 1.527.392,67 0,06110 425
D HALKA AÇIK 630.535.257,89 25,22141 -
TOPLAM 2.500.000.000 100,00 875

(1), (2) ; Bankamız pay defterinde T.C. Vakıflar Genel Müdürlüğü adına kayıtlı olup, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün 29.04.2013 tarihli KAP açıklamasında; söz konusu A ve B grubu payların Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün idare ve temsil ettiği Mazbut Vakıflara ait olduğu ifade edilmektedir.

Yönetim Kurulu dokuz üyeden oluşur. Bunlardan (A) grubunun üç üyesi ile (B) grubunun bir üyesi ve (C) grubunun iki üyesi kendi gruplarının çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından, bir üye (D) grubunun tercihleri öncelikli olarak dikkate alınarak ortakların önereceği adaylar arasından, iki üye ortakların önereceği adaylar arasından Genel Kurulca seçilir. Genel Kurulca (D) grubunun tercihleri öncelikli olarak dikkate alınarak seçilen bir üye ile (A) ve (C) grubunun birer üyesi bağımsız üyelerdir.