Ortaklık Yapısı

11 Ocak 1954 tarihinde, 50 milyon TL sermaye ile kurulan VakıfBank 13 Nisan 1954 tarihinde faaliyetlerine başlamıştır.

2005 yılında gerçekleştirilen halka arz sonrasında; Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün Bankamızdaki %74,76 olan payı %58,45’e, VakıfBank Emekli Sandığı’nın %24,89 olan payı %16,10’a gerilemiş, halka açık bölüm ise Banka sermayesinin %25,18’ini oluşturmuştur.

11 Aralık 2019 tarihi itibariyle, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün idare ve temsil ettiği %43,00’ü (A) Grubu ve %15,51’i (B) Grubu (%0,06 diğer mazbut vakıflar) olmak üzere toplam %58,51’lik VakıfBank hisseleri 3 Aralık 2019 tarihli Cumhurbaşkanı kararı ile T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na devredilmiştir.

20 Mayıs 2020 tarihi itibariyle, yeni pay ihraç edilerek tamamının halka arz edilmeksizin tahsisli satış yöntemiyle ve 7.000.000.000 TL toplam satış hasılatı elde edilecek şekilde Türkiye Varlık Fonu’na satılması sonucu Bankamız sermaye artırım süreci tamamlanmıştır.

VakıfBank’ın güncel ortaklık yapısı aşağıda yer almaktadır:

GRUBU ORTAK ADI SERMAYE  YÜZDE %
A T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI 1.075.058.639,56 27,52%
B T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI 387.673.328,18 9,93%
B DİĞER MÜLHAK VAKIFLAR 2.591.250,53 0,07%
C VAKIFBANK MEM. VE HİZM. EM. VE SAĞ. YARD. SAN. VAKFI 402.552.666,42 10,31%
C DİĞER GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER 1.527.392,67 0,04%
D TÜRKİYE VARLIK FONU 1.405.622.489,96 35,99%
D HALKA AÇIK 630.596.722,63 16,14%
TOPLAM 3.905.622.490 100,00%