Ortaklık Yapısı

11 Ocak 1954 tarihinde, 50 milyon TL sermaye ile kurulan VakıfBank 13 Nisan 1954 tarihinde faaliyetlerine başlamıştır.

2005 yılında gerçekleştirilen halka arz sonrasında; Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün Bankamızdaki %74,76 olan payı %58,45’e, VakıfBank Emekli Sandığı’nın %24,89 olan payı %16,10’a gerilemiş, halka açık bölüm ise Banka sermayesinin %25,18’ini oluşturmuştur.

11 Aralık 2019 tarihi itibariyle, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün idare ve temsil ettiği %43,00’ü (A) Grubu ve %15,51’i (B) Grubu (%0,06 diğer mazbut vakıflar) olmak üzere toplam %58,51’lik VakıfBank hisseleri 3 Aralık 2019 tarihli Cumhurbaşkanı kararı ile T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na devredilmiştir.

VakıfBank’ın güncel ortaklık yapısı aşağıda yer almaktadır:

GRUBU ORTAK ADI SERMAYE 2.500.000.000-TL YÜZDE %
A T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI 1.075.058.639,56 43,00
B T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI 387.673.328,18 15,51
B DİĞER MÜLHAK VAKIFLAR 2.652.715,27 0,11
C VAKIFBANK MEM. VE HİZM. EM. VE SAĞ. YARD. SAN. VAKFI 402.552.666,42 16,10
C DİĞER GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER 1.527.392,67 0,06
D HALKA AÇIK 630.535.257,89 25,22
TOPLAM 2.500.000.000 100,00