Paydaş Katılımı

Bankamızın stratejik planlamalarından öncelikli konularına kadar her alanda tüm iç ve dış paydaşlarımızın katkısını önemsiyoruz. Bu kapsamda diyalogumuzu sürekli hale getirecek çeşitli iletişim mekanizmalarıyla ilişkilerimizi devamlı tutuyoruz.


Çalışmalarımızı çok geniş bir paydaş ekosistemiyle geliştiriyoruz.
Üyelikler ve İş Birlikleri

Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi İlkeleri (UN WEPs)
Türkiye Bankalar Birliği (TBB)
Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler (Global Compact - UNGC)
TBB Sürdürülebilir Büyümede Finansal Sektörün Rolü Çalışma Grubu
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB)
TBB Engelli Vatandaşlar için Bankacılık Hizmetleri Çalışma Grubu

İş'te Eşitlik Platformu
TBB Kredi Garanti Fonu Ortak Bankalar  Hizmetleri Çalışma Grubu
ADFIMI-ASsosiation of National Development Finance Institutions in Member Countiries of the Islamic Development Bank
Uluslararası Finans Enstitüsü (Institue of International Finance - IIF) Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM)
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Sektörel Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME)
Gelir İradesi Başkanlığı (GİB)

Türkiye Milletlerarası Ticaret Odası