Post Finansman

İthalatın finansmanında kullanılmak üzere, firmalarca yurtdışındaki satıcıdan veya uluslararası piyasalardan sağlanıp bankamız aracılığıyla kullandırılan kredilerdir.

Açılan ithalat akreditifi ile ilgili olarak satıcı / ihracatçı tarafından ibraz edilen uygun vesaik karşılığı muhabir bankanın yaptığı ödeme, kredinin vade ve faiz başlangıç tarihini oluşturur.