Prefinansman

Firmaların, ihracat veya ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı faaliyetler ile ilgili mal ve hizmet alımının finansmanı amacıyla, bizzat kendilerince yurt dışındaki alıcıdan veya uluslararası finans kuruluşlarından sağladıkları ve Türkiye'deki bankalar aracılığıyla kullanabildikleri bir kredi türüdür.

Bankamızca, söz konusu kredilere garanti verilerek ya da verilmeksizin aracılık edilmektedir.

Detaylı bilgi için size en yakın şubemize başvurabilirsiniz.