Raporlar

Üye işyerleri, yaptıkları işlemlere ait raporları İnternet Bankacılığı’ndan aşağıdaki başlıklarla takip edebilmektedir:

  • Kart numarasına göre rapor
  • İşlem tarihine göre rapor
  • İşlem tarihine göre özet rapor
  • Hesaba geçiş tarihine göre özet rapor
  • Bloke tutar raporu
  • Aylara göre taksitli alacak raporu
  • İskontolu işlemler raporu
  • Gün sonu detay raporu 

İnternet Bankacılığı’ndan üye işyeri raporlarının görüntülenebilmesi için üye işyerinin çalışmakta olduğu VakıfBank Şubesi'ne başvurması yeterlidir.