Saklama Hizmeti

Bankamız, saklama alanında tecrübeli, mevzuata hakim, yeniliklere hızla ayak uydurabilen uzman kadrosu ve güçlü teknik altyapısıyla etkin bir hizmet sunmakla birlikte, saklama hizmeti verdiği müşterilere kaliteden ödün vermeden uygun maliyetle çözüm sunmayı prensip edinmiştir.

Müşteri portföylerinin ilgili mevzuat hükümleriyle uyumunun kontrolü profesyonel bir yazılım aracılığıyla titizlikle yapılmakta olup Bankamız saklama hizmeti kapsamındaki faaliyetlerini müşterilerine güven veren bir anlayışla sürdürülebilir kılmayı ve geliştirmeyi hedeflemektedir. Ayrıca, kolektif yatırım kuruluşlarına Bankamızca fon operasyon hizmeti de verilebilmektedir.

Portföy Saklama Hizmeti

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 30.12.2012 tarih ve 28513 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun (SPKn) 56. maddesi uyarınca, kolektif yatırım kuruluşlarının portföylerindeki varlıkların bu kuruluşlar adına açılmış ayrı bir saklama hesabında saklanmak üzere portföy saklama hizmetini yürüten bir kuruluşa teslim edilmesi gerekmektedir.

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. , 02.07.2013 tarih ve 28695 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Portföy Saklama Hizmetine ve Bu Hizmette Bulunacak Kuruluşlara İlişkin Esaslar Tebliği (III-56.1) hükümleri çerçevesinde portföy saklama hizmeti vermek üzere Sermaye Piyasası Kurulu’nun 20.04.2015 tarihli yazısı ile yetkilendirilmiştir.

Faaliyet izni ile ilgili karar; 16.04.2015 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu 2015/10 sayılı haftalık bülteninde yayınlanmıştır.

VakıfBank, portföy saklama hizmeti kapsamında; kolektif yatırım kuruluşlarına ait finansal varlıkların saklanması ve/veya kayıtların tutulması, diğer varlıkların aidiyetinin doğrulanması ve takibi, kayıtlarının tutulması, varlık ve nakit hareketlerine ilişkin işlemlerin yerine getirilmesinin kontrolü ile Tebliğde (III-56.1) belirtilen diğer görevleri yerine getirmektedir.

Genel Saklama Hizmeti

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 11.07.2013 tarihli ve 28704 sayılı resmi gazetede yayınlanan, Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (III-37. 1) kapsamında;

Bankamızın, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 15.01.2016 tarih BNK-021(025) sayılı yazısıyla 27.11.2015 tarihinden itibaren genel saklama hizmetinde bulunmak üzere yetkilendirilmesi uygun görülmüştür.

Genel saklama hizmeti; yetkili olunan ve işlemi yapılan yatırım hizmet ve faaliyetlerinden bağımsız olarak sunulan saklama hizmetidir.

Bankamız, Portföy Yönetim Şirketleri’nin yönettiği ve bireysel olarak saklama hizmeti alan yatırımcılar için Bireysel Saklama hizmetinde bulunmakta ve pazarlama faaliyetlerine devam etmektedir.

Detaylı bilgi için;
E-mail: saklama@vakifbank.com.tr

Sizin İçin Seçtiklerimiz