Sorumlu Finansman

VakıfBank’ın topluma ve çevreye katkıda bulunma anlayışının temelini sorumlu finansman oluşturmaktadır. Finansman sağladığımız projelerin çevresel ve sosyal etkilerini değerlendirmeye önem veriyoruz. Tüm projelerin çevresel etkilerinin belirlenerek bu etkilerin en aza indirilmesi ve olumsuz etki yaratmaması için Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporları ön gereklilik oluşturuyor. “ÇED Olumlu” veya “ÇED Gerekli Değildir” kararı alındıktan sonra finansman süreci başlatılıyor.

Çevresel ve sosyal etki değerlendirme sistemimiz üzerinde çalışmalara devam ediyoruz. 2017 yılında Kurumsal Krediler Müdürlüğü, Kredi Politikası Belgesi’nde Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi ve Sürdürülebilirlik başlığını ekleyerek güncelleme yaptı. Bu kapsamda;

  • Çevre dostu projeler ile enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji projelerine, proje finansmanı sağlanmasında öncelik veriyor,
  • Finansman sağlanan projenin çevresel standartlara ilişkin sağlaması gereken dokümanları proje firmasından talep ediyor,
  • Kamu tarafından sübvanse edilen veya desteklenen silah üretim projeleri haricindeki yatırım projelerine finansman sağlamıyor,
  • Bankamızın diğer bankalarla birlikte ortak finansman sağladığı proje kredilerinde, çevresel ve sosyal etki değerlendirmesi kriterleri Sendikasyona katılan diğer bankalarla birlikte gerçekleştiriyoruz.

Kredi sağladığımız pek çok proje kapsamında Dünya Bankası (World Bank), Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Avrupa Yatırım Bankası (EIB) ve Alman Kalkınma Bankası (KfW) gibi uluslararası finans kuruluşları ile iş birliği içinde çalışıyoruz. Bu kuruluşlar aracılığıyla finansman sağladığımız pek çok projenin yüksek etik, çevresel ve sosyal kriterleri karşılaması gerekiyor. Proje süreçlerinde çocuk işçi çalıştırmama, zorla çalıştırmama gibi temel insan haklarına saygı, çevresel etkilerin en aza indirilmesi ve etik koşullarda yürütülmesi gibi çeşitli kriterlere uyulması bekleniyor. Ayrıca belli sektörlere finansman sağlanmıyor. Bu doğrultuda projelerin etkilerini değerlendirerek sadece bu kriterleri karşılayan projelere finansman sağlıyoruz.

Gerekli olduğu durumlarda çevresel ve sosyal etki değerlendirmeleri yapan uzman şirketlerden danışmanlık hizmeti alıyoruz. Danışmanlık raporlarında belirtilen konular, gerektiğinde kredi sözleşmelerine ekleniyor ve proje şirketlerinin gerçekleştirmesi gereken taahhütler olarak yer alıyor. Projeler yatırım ve işletme dönemlerinde izleniyor ve bağlantılı çevresel ve sosyal etki değerlendirmeleri ve buna ilişkin taahhütler gözden geçiriliyor.

Önümüzdeki yıllarda bu doğrultuda politika ve sistem geliştirmeye ve sürdürülebilir projelerin finansmanına destek vermeye devam etmeyi hedefliyoruz.

Sürdürülebilir Ürün ve Hizmetler

Sürdürülebilirlik yaklaşımımızın en önemli bileşenlerinden birini sürdürülebilir ürün ve hizmetler oluşturuyor. Çevresel ve sosyal alanda en büyük etkimiz finansman yoluyla oluşuyor. Bu doğrultuda finansmanla ortaya çıkan etkilerimizi en aza indirerek sürdürülebilirliğe katkı sağlayan ürünler geliştirmek üzere çalışıyoruz. Yenilenebilir enerji, KOBİ, kadın girişimcilere, yerel yönetimlere destek ve tarım bankacılığı bu kapsamda ele aldığımız alanlar arasında yer alıyor.

Yenilikçi ürünlerimiz için Yeni Ürün Geliştirme yönetmeliği çerçevesinde müşteri ihtiyaçlarını ve Banka stratejilerini göz önünde bulundurarak ürün çeşitliliğini genişletiyoruz. Fayda ve maliyet analizi, uygulama adımları, risk, yönetmeliklere uyum, izlenebilirlik gibi kriterlere göre yeni ürün ve hizmet önerilerini değerlendiriyor, uygun bulunanları onaya sunuyoruz.

Sorumlu ürün ve hizmetler konusunda detaylı bilgiye Sürdürülebilirlik Raporlarımızdan erişebilirsiniz.