Stratejik Yaklaşım

2016 yılında Türkiye’nin sürdürülebilir büyüme yol haritasını ve değer yaratan banka olma vizyonumuzu harmanlayarak Bankamızdaki çalışmalarımıza stratejik bir yaklaşım getirmek üzere yola çıktık. Tüm çalışmalarımızı sistematik bir yaklaşımla ele alabilmek ve gelecek planlarımıza bu yaklaşımla yön vermek üzere stratejik yol haritamızı belirledik. Yaklaşımımız kapsamında; Halden Anlayan Banka olmak; paydaşlarımızla empati kurmak, müşterilerimizin ihtiyaçlarını anlamak, toplumun beklentilerine kulak vermek anlamına geliyor. Sorumlu Banka kavramıysa başta müşterilerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımıza olan sorumluluğumuzla dünya genelindeki gelişmeleri izlemeyi, çevresel baskılara hazır olmayı, yükselen trendleri yakalayarak geleceğe hazır olmayı içeriyor.Bu çerçevede sürdürülebilirlik yönetimi ve çalışmalarımızı, stratejik yaklaşımımızı ve hedefimizi ifade eden “Geliştirmek, Katkıda Bulunmak, Etkilemek” olmak üzere üç temelde topluyoruz. Bu üç temelli yaklaşım, önümüzdeki yıllarda ivme kazandıracağımız çalışmalarımıza ve paydaşlarımızla belirlediğimiz öncelikli konularımızın yönetimine yön veriyor.