Stratejik Yaklaşım

2016 yılında Türkiye’nin sürdürülebilir büyüme yol haritasını ve değer yaratan banka olma vizyonumuzu harmanlayarak Bankamızdaki çalışmalarımıza stratejik bir yaklaşım getirmek üzere yola çıktık. Tüm çalışmalarımızı sistematik bir yaklaşımla ele alabilmek ve gelecek planlarımıza bu yaklaşımla yön vermek üzere stratejik yol haritamızı belirledik.


Ekonomik, çevresel ve sosyal performansımızı, müşterilerimiz başta olmak üzere bütün paydaşlarımız için değer yaratacak şekilde yönetmek, önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bize emanet edilen varlık ve değerleri etkin ve verimli yöneterek müşterilerimize, çalışanlarımıza, hissedarlarımıza ve topluma kattığımız değeri sürekli arttırmak için sürdürülebilirliği odağımızda tutuyoruz.

Bu çerçevede sürdürülebilirlik yönetimi ve çalışmalarımızı, stratejik yaklaşımımızı ve hedefimizi ifade eden “Geliştirmek, Katkıda Bulunmak, Etkilemek” olmak üzere üç temelde topluyoruz. Bu üç temelli yaklaşım, önümüzdeki yıllarda ivme kazandıracağımız çalışmalarımıza ve paydaşlarımızla belirlediğimiz öncelikli konularımızın yönetimine yön veriyor.