Stratejik Yaklaşım

Küresel trendlere ve değişen koşullara “Geliştirmek, Katkıda Bulunmak, Etkilemek” başlıkları üzerine inşa ettiğimiz sürdürülebilirlik stratejimiz ile yanıt veriyoruz.


Sürdürülebilirlik stratejimizi iş stratejimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Stratejimizdeki üç başlığı, entegre yönetim anlayışının sermaye alanlarıyla ilişkilendirerek yaklaşımımıza yeni bir boyut kazandırdık. İş modelimizin yarattığı en önemli değer alanlarını Finansal Sermayemiz, İnsan Sermayemiz, Sosyal ve Entelektüel Sermayemiz ile Doğal Sermayemiz olarak belirledik. Türkiye’nin sürdürülebilir büyüme yol haritasına katkı veren ve her zaman değer yaratan banka olmak için çalışmalarımıza stratejik bir yaklaşımla yön vermeye devam edeceğiz.