Değer Yaratma Modeli

Türk bankacılık sektöründe köklü bir geçmişi temsil eden ve kuruluşundan bu yana tüm paydaşları nezdinde değer yaratmak için çalışan VakıfBank olarak, sorumlu ve sürdürülebilir banka kimliğimize merkezine sürdürülebilirlik lensini yerleştirdiğimiz stratejik iş modelimiz ile yön veriyoruz. Değer zincirimizde yer alan tüm paydaşlarımızın görüşleri ile toplum ve sektörü etkileyen trendlere göre belirlediğimiz öncelikli konularımız ise stratejimizi şekillendiriyor. Böylece sürekli gelişim ve değişim döngüsünün içinde yer alan iş modelimizin merkezine Finansa Yaygın Erişim, Sürdürülebilir Kalkınma, Yenilikçi Yaklaşım ve Kapasite Geliştirme konularını alıyoruz. Söz konusu modelimize ise entegre yönetimin sermaye alanları altında gruplandırdığımız faaliyetlerimiz girdi sağlıyor. Bu girdilerimizi, belirlediğimiz öncelikli alanlarımız ile ilişkilendirerek iş modelimizin merkezinde yer alan sürdürülebilirlik lensinden geçiriyor ve bu sermayeler üzerinde nasıl değer yarattığımıza odaklanıyoruz.