Sürdürülebilirlik Yapılanması

Toplum ve müşterileri başta olmak üzere bütün paydaşlarının ihtiyaçlarını ve görüşlerini gözeterek sosyal ve ekonomik anlamda değer yaratmak, olası olumsuz etkileri en aza indirmek ve küresel iklim değişikliğiyle mücadele etmek üzere önlemler alma bilinciyle hareket eden VakıfBank, sürdürülebilirliği kalıcı bir değer olarak her türlü faaliyetinde karar alma süreçlerinin odağına yerleştirmeyi amaçlamaktadır.

Dolayısıyla, sürdürülebilirlik faaliyetlerini kurumsal kimliğimize değer katacak şekilde etkin ve verimli bir biçimde yerine getirebilmek için 2015 yılında oluşturulan sürdürülebilirlik yönetişim yapısı aşağıdaki şekilde faaliyet göstermektedir.

Bu yapıda; koordinasyonun sağlanması için en üst seviyede karar verici ve sorumlu merci olarak “Kurumsal Yönetim Komitesi” ve bu Komite’ye bağlı faaliyet göstermek üzere “Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu” kurulmuş, sürdürülebilirlik çalışmalarını yürütmek üzere ise Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü bünyesinde “Sürdürülebilirlik Servisi”, Destek Hizmetleri Başkanlığı bünyesinde ise “Çevre Yönetim Servisi” görevlendirilmiştir.


  • Kurumsal Yönetim Komitesi, Banka’nın Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyumunu izlemekle sorumlu olan Komite, aynı zamanda sürdürülebilirlik alanındaki tüm çalışmaları yürütmek, sürekli iyileştirme için yönetimsel gözden geçirmeleri yapmak ve geliştirici tavsiyelerde bulunmak ve alınması gereken aksiyonları karara bağlamak üzere kurulmuş en yüksek seviyede sorumluluk ve yetki sahibi komite olup, başkanlığını bağımsız bir Yönetim Kurulu üyesi yapmaktadır.


  • Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu, Banka’nın ilgili birimlerinin katılımı ile sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarının yerine getirilmesini sağlamak için gerekli aksiyonların alınmasından sorumlu olup başkanlığını Uluslararası ve Yatırımcı İlişkileri Başkanı yürütmektedir.


  • Sürdürülebilirlik Servisi, Banka’nın Sürdürülebilirlik Raporu’nun hazırlanması ve paydaşlarla şeffaf bir şekilde paylaşılması için tüm iş birimlerinin ve bu konuda yürütülecek çalışmaların koordinasyonunu sağlamak üzere Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü bünyesinde kurulmuş olan Sürdürülebilirlik Servisi, aynı zamanda sürdürülebilirlik açısından Banka’yı ileriye götürecek uygulamaların geliştirilmesine de öncülük eder.

  • Çevre Yönetim Servisi, Banka’nın faaliyetleri ve işleyişinin çevresel boyutlarını belirleme, izleme ve raporlama süreçlerini yürütür. Olumsuz çevresel etkilerin minimum düzeye indirilmesine yönelik olarak oluşturulmuş aksiyon planlarını uygular ve belirlenen hedefler doğrultusunda çalışmalar gerçekleştirir.