Sürdürülebilirlik Rating ve Endeksleri

Sürdürülebilirliği iş stratejimizin kalbine yerleştirmek adına verdiğimiz uzun süreli taahhüdümüz doğrultusunda, VakıfBank olarak ÇSY (Çevresel, Sosyal ve Yönetimsel) performansımızı daha ileriye taşımak için sürekli çalışıyoruz. Bizim için sürdürülebilir bir banka olmak, bir etiketin daha ötesinde olup tüm paydaş ekosistemimiz için yarattığımız değerler zincirini ifade ediyor.

Güvenilir sürdürülebilirlik göstergelerinin yatırım kararlarının ayrılmaz bir parçası olduğu bu yeni dönemde, kamuya açıklama ve şeffaflık yatırımcılarla iletişiminin temelini oluşturuyor. Bu bağlamda, ÇSY rating kuruluşlarının analizi ve sürdürülebilirlik endekslerinde işlem görmek, ÇSY performansımızı aktarmak ve sürekli iyileştirmek için stratejik bir araç sunuyor.

İlk olarak 2014 yılında, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'ne dâhil olduk ve o zamandan bu yana önde gelen sürdürülebilirlik endekslerinde işlem görüyoruz. Daha sürdürülebilir bir gelecek için gerekli adımları atarken, bu endekslere dahil edilmeye devam etmeyi ve sürdürülebilirliğin kurumsal stratejimize nasıl entegre ettiğimizi yansıtan ÇSY rating skorlarımızı geliştirmeyi taahhüt ediyoruz.

ÇSY RATİNGLERİ

Sustainalytics2021 yılında, ÇSY risk derecelendirme puanımızı 23,1’den (orta riskli) 19,8'e (düşük riskli) taşıyarak çeşitlendirilmiş bankacılık sektöründe yüzde 15’lik (1064'te 154) dilimde yer aldık.

Sustainalytics, ÇSY kriterlerinin analizi ve değerlendirilmesi konusunda uzmanlaşmış bağımsız bir kuruluştur. Bankamızın Sustainalytics tarafından hazırlanan son Özet ÇSY Risk Derecelendirme Raporu’na aşağıdaki dokümandan veya buradan erişebilirsiniz.

Özet Risk Rating Raporu

CDP

 

2015 yılından bu yana iklim değişikliği stratejimizi, risklerimizi ve performansımızı Karbon Saydamlık Projesi'ne (CDP) bildiriyoruz. 2019 yılında performans puanımızı CDP'de B seviyesinde tuttuk ve en yüksek notu alan Türk katılımcı bankalardan biri olduk.

Bankamızın son CDP Raporu’na aşağıdaki dokümandan veya buradan erişebilirsiniz.

2019 CDP Raporu

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSLERİ

BİST Sürdürülebilirlik Endeksi

 

2014'teki lansmanından bu yana BİST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yer alıyoruz. Söz konusu endeks, finansal, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim performansına dayalı olarak Borsa İstanbul’da işlem gören Türkiye'nin en sürdürülebilir şirketlerini içermektedir.

FTSE4Good Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi

 

2017 yılından bu yana, küresel olarak tanınan kurumsal sorumluluk standartlarını karşılayan şirketleri seçen FTSE4Good Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi'nde yer alıyoruz. FTSE4Good'u özellikle sorumlu yatırımcılar tarafından takip edilmektedir.

Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi (GEI)

 

2020 yılında, kadınları hem sosyal hem de ekonomik olarak güçlendirecek iyi uygulamalara ve girişimlere sahip olarak, 2020 Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi'ne (GEI) dahil edildik. Böylece, cevap verdiğimiz ilk yılda, dünya genelinde 325 şirket arasında bu Endeks’e seçilen iki Türk bankasından biri olduk. GEI, cinsiyet eşitliğini taahhüt eden şirketlerin performansını ölçmek için dünya çapında en kapsamlı araştırmayı yürütmektedir. 2021 yılında da VakıfBank olarak endeksteki devamlılığımızı korumaktayız.

Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi

 

Küresel platformlarda sürdürülebilir bankacılık kimliğimizi daha da güçlendirmek için 2019 yılında, Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi anketine gönüllü olarak katıldık ve davet edilen 248 şirket arasından cevap veren 175 şirket arasında yer aldık