SürdürülebilirlikTürkiye’nin kalkınma gündemi, uluslararası rekabete hazır, yeni düzenlemelere ve değişime ayak uydurabilen güçlü bir bankacılık sektörünün önemini vurguluyor.

Bankamızın temelini oluşturan vakıf kültüründen aldığımız güçle; bize emanet edilen varlık ve değerleri etkin ve verimli yöneterek müşterilerimize, çalışanlarımıza, hissedarlarımıza ve topluma kattığımız değeri sürekli arttırmayı hedefliyoruz.

Sürdürülebilirliği iş modelimizin bir parçası haline getiriyor, bankacılık ve finans sektörünün dönüştürücü gücüyle sorumlu ürün ve hizmetler geliştiriyoruz.

Ekonomik, çevresel ve sosyal performansımızı bütün paydaşlarımız için değer ve fayda yaratacak şekilde yönetiyoruz.

Her yıl şeffaflıkla açıkladığımız performansımızla farklı endekslerde yer alıyoruz.

  • 2014 yılından bu yana BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde listeleniyoruz.

  • 2017 yılından bu yana FTSE4GOOD Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi’nde yer alıyoruz.