SürdürülebilirlikUluslararası arenada yaşanan gelişmelerin ışığında, sadece ekonomik değerin dikkate alındığı geleneksel iş modellerinin yerine sosyal ve çevresel konuların da dikkate alındığı yeni bir dünya düzenine girmiş bulunuyoruz. Kişisel çıkarların yerini toplumsal çıkarların aldığı bu yeni düzenin başrolünde ise, faaliyetleri dolayısıyla dünyanın finans ağını elinde tutan bankacılık sektörü yer alıyor. VakıfBank olarak bu sorumluluk anlayışıyla kuruluşumuzdan bu yana tüm paydaşlarımız nezdinde değer yaratmaya ve ülke ekonomisinin sürdürülebilir kalkınmasına destek olmaya devam ediyoruz.