Tam Teminatlı Opsiyon (Dual Currency Deposit-DCD)

DCD Nedir?

Herhangi bir para cinsini, belirli bir vadede, müşterinin belirlemiş olduğu bir seviyeden alma hakkını bankaya satarak, karşılığında bankanın müşteriye prim ödemesi yaptığı bir opsiyon işlemi olup, bu opsiyona konu olan anaparanın aynı vade için vadeli mevduata bağlanarak mevduat getirisi sağladığı yapılandırılmış bir üründür.

DCD İşleminin Özellikleri

  • Yatırılan mevduat vadeden önce çekilemez.
  • Kur değişimlerine karşı koruma sağlamaz.
  • Anapara garantisi yoktur.
  • Getirisi standart mevduat faizinden yüksektir, müşterinin aldığı riske paralel olarak değişir.
  • Vade sonunda mevduatın hangi para birimi ile geri ödeneceği, müşterinin vade başında belirlediği hedef kur ve vade sonundaki spot kur değerine bağlı olarak değişir.

DCD İşlemi Hangi Müşteriler İçin Uygundur?

  • Mevduat getirisinden daha yüksek getiri elde etmek isteyen,
  • Döviz piyasasını takip eden, döviz kuruna ilişkin öngörüsü olup belirlediği seviyelere göre kur riski alabilen ,

müşteriler için DCD uygun bir üründür.

Örnek İşlem 1 (Yabancı Para Mevduatı Olan Müşteri)

1.000.000 USD mevduatı olan müşteri vade sonunda USDTRY kurunun 5,30’un üzerine çıkmayacağını düşünmektedir. Bu müşteri beklentisinin gerçekleşmediği yani spot kurun vade sonunda 5,30’un üzerine çıktığı durumda mevduatını 5,30 USDTRY kurundan TL’ye dönmeye razıdır.

Mevduat Miktarı
1.000.000 $
Hedef Kur
5,30
Vade Günü
60
Standart Mevduat Faizi (Brüt)
4,50% (6.575 USD)
Opsiyon Prim Faizi (Brüt)
3,50% (5.753 USD)
Toplam Faiz (Brüt)
8,00% (12.328 USD)

Vade sonu geldiğinde; GMT(Londra) 12:00’daki USDTRY kuru dikkate alınır.

Olasılık 1: Vade sonunda USDTRY kuru 5,30’a eşit veya altında olursa müşteri, 1.000.000 USD anapara ve bunun yanında Mevduat faizi ile Opsiyon Primini alır.

Olasılık 2: Vade sonunda USDTRY kuru 5,30’un üzerinde olursa, müşteri yine Mevduat faizi ile Opsiyon Primini alır. Ancak bu sefer 1.000.000 USD’lık anaparası 5,30’dan TL’ye dönülür. Müşteri bu işlem sonucunda 12.328 USD brüt toplam faiz geliri elde ederken, mevduatını 5.300.000 TL olarak alır.

Örnek İşlem 2 (TL Mevduatı Olan Müşteri)

1.000.000 TL mevduatı olan müşteri vade sonunda USDTRY kurunun 5,30’un altına inmeyeceğini düşünmektedir. Bu müşteri beklentisinin gerçekleşmediği yani spot kurun vade sonunda 5,30’un altına indiği durumda mevduatını 5,30 USDTRY kurundan USD’ye dönmeye razıdır.

Mevduat Miktarı
1.000.000 TL
Hedef Kur
5,3000
Vade Günü
60
Standart Mevduat Faizi (Brüt)
22%
Opsiyon Prim Faizi (Brüt)
7%
Toplam Faiz (Brüt)
29%

Vade sonu geldiğinde; GMT(Londra) 12:00’daki USDTRY kuru dikkate alınır.

Olasılık 1: Vade sonunda USDTRY kuru 5,30’a eşit veya üstünde olursa müşteri 1.000.000 TRY anapara ve bunun yanında Mevduat faizi ile Opsiyon Primini alır.

Olasılık 2: Vade sonunda USDTRY kuru 5,30’luk hedef kurunun altında kalırsa, müşteri %22 faiz geliri elde eder ve 1.000.000 TL’lik anapara 5,30’ten USD’ye dönülür. Müşteri bu işlem sonucunda 47.671 TL brüt toplam faiz geliri elde ederken, mevduatını 188.679,24 USD olarak alır.

Sizin İçin Seçtiklerimiz