TEFAS Fonları

TÜRKİYE ELEKTRONİK FON ALIM SATIM PLATFORMU

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 01.07.2014 tarihinde yürürlüğe giren Seri:III-52.1 sayılı yatırım fonlarına ilişkin esaslar tebliğinin (Fon tebliği) 15. maddesinin yedinci fıkrası çerçevesinde; Takasbank, yatırım fonlarının, fon kurucuları veya onların tayin edeceği operatör kurumlar tarafından diğer Platform üyelerinin müşterilerine satılmasına, geri alınmasına ve gerçekleşecek işlemlerin takasının yapılmasına olanak sağlayacak TEFAS (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu) adında bir Platform kurmuştur.

TEFAS Platformu 09.01.2015 tarihi itibariyle faaliyete geçmiş olup özel fon, serbest fon, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları, garantili fon ve koruma amaçlı fonların katılma payları haricindeki tüm fon katılma payı alım satım işlemleri bu Platform üzerinden gerçekleştirilecektir. Bunun yanısıra para piyasası fonları (likit fonlar) ile kısa vadeli borçlanma araçları fonlarının katılma paylarının Platformda işlem görmesi durumu kurucu insiyatifine bırakılmıştır.


Yatırım kuruluşlarının Platforma üyeliğini yaptırdığı tüm fonların katılma payı alım satım işlemlerini Tüm Vakıflar Bankası T.A.O Şubeleri, Çağrı Merkezi, İnternet Bankacılığı ve Mobil Bankacılık vasıtasıyla ek bir ücret ödemeden gerçekleştirilebilirsiniz.


TEFAS Platform Alım-Satım Saatleri

İŞGÜNÜ İŞLEM SAATİ YARIM GÜN İŞLEM SAATİ
Talimat Kabul

- Aynı gün valörlü işlemler


09:00-13:30


09:00-11:30
- İleri valörlü işlemler 09:00-17:45 09:00-12:30
Eşleşmeyen talimat otomatik iptal 

- Aynı gün valörlü işlemler


13:35


11:35
- İleri valörlü işlemler 17:50 12:35
Valör atlama saati (İleri valörlü işlemler) 13:30 11:30
Nakit netleştirme saati 14:00 12:00
Temerrüt başlangıç 15:00 12:30

TEFAS ile birlikte eş zamanlı olarak 9 Ocak 2015 tarihinde fonların performanslarının analiz edilebileceği ve yatırım kararlarının performansa göre alınabilmesini mümkün kılacak Fon Bilgilendirme Platformu da hizmete açılmıştır. Fon Bilgilendirme Platformu’na http://fonturkey.com.tr veya http://fundturkey.com.tr adreslerinden ulaşılabilir.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan TEFAS Platformu’na İlişkin Basın Duyurusu’na ulaşmak için tıklayınız.

Sizin İçin Seçtiklerimiz