Teminat Mektubu

Bir işin yapılmasının, bir borcun ödenmesinin veya bir malın tesliminin bankamız tarafından garanti edilmesidir. İlgili mevzuata göre TL veya yabancı para üzerinden, süreli ya da süresiz olarak düzenlenebilir.

Detaylı bilgi için size en yakın şubemize başvurabilirsiniz.