Genel Müdür Yardımcıları

Metin Recep Zafer

Bilgi Teknolojileri ve Operasyonel İşlemler

Marmara Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü mezunu olan Metin Recep Zafer, aynı üniversitede yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlamıştır. 1992 yılından itibaren çeşitli bankalarda çeşitli birim, şube ve teftiş kurulu organizasyonlarında görev yapmıştır. 13.06.2006 tarihinde VakıfBank’a Genel Müdür Yardımcısı olarak atanan Zafer, Bilgi Teknolojileri ve Operasyonel İşlemlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Muhammet Lütfü Çelebi

Bireysel, Perakende Bankacılık ve Ödeme Sistemleri

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü mezunu olan Muhammet Lütfü Çelebi, 1995 yılından itibaren VakıfBank’ta çeşitli birim ve şubelerde müfettiş, müdür ve başkan unvanlarıyla görev yapmıştır. 04.10.2013 tarihinde Genel Müdür Yardımcısı olarak atanan Çelebi, Bireysel Bankacılık, Perakende Bankacılık, Mevduat Yönetimi ve Ödeme Sistemlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Şuayyip İlbilgi

Finansal Yönetim, Strateji ve Bağlı Ortaklıklar

Gazi Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü mezunu olan Şuayyip İlbilgi, 1996 yılından itibaren VakıfBank’ta çeşitli birimlerde uzman, müdür ve başkan unvanlarıyla görev yapmıştır. 01.08.2017 tarihinde Genel Müdür Yardımcısı olarak atanan İlbilgi, Finansal Yönetim, Strateji ve Planlama ile İştirakler ve Bağlı Ortaklıklardan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Mikail Hıdır

Hukuk ve Yasal Takip

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Mikail Hıdır, bir süre avukatlık yaptıktan sonra 2003 yılından itibaren VakıfBank’ta çeşitli birimlerde müfettiş, müdür ve başkan; Güneş Sigorta’da ise Genel Müdür Yardımcısı unvanlarıyla görev yapmıştır. 13.12.2018 tarihinde Genel Müdür Yardımcısı olarak atanan Mikail Hıdır, Hukuk ve Yasal Takipten sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Hazım Akyol

Kurumsal, Ticari ve KOBİ Bankacılığı Pazarlama

Hacettepe Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü mezunu olan Hazım Akyol, 1993 yılından itibaren VakıfBank’ta çeşitli birim ve şubelerde müfettiş, müdür ve başkan unvanlarıyla görev yapmıştır. 31.05.2019 tarihinde Genel Müdür Yardımcısı olarak atanan Akyol, Kurumsal, Ticari ve KOBİ Bankacılığı Pazarlama, Nakit Yönetimi ve Dış Ticaret Pazarlama ile Kurumsal Şubelerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Alaattin Şimşek

Destek Hizmetleri, Kredi Politikaları ve Risk Planlama

Ankara Üniversitesi SBF Kamu Yönetimi Bölümü mezunu olan Alaattin Şimşek, 1995 yılından itibaren VakıfBank’ta çeşitli birim ve şubelerde müfettiş, müdür, başkan ve bölge müdürü; Vakıf Yatırım Menkul Değerler’de ise Genel Müdür Yardımcısı unvanlarıyla görev yapmıştır. 31.05.2019 tarihinde Genel Müdür Yardımcısı olarak atanan Şimşek, Destek Hizmetleri, Kredi Risk Planlama ve İzleme, Değerlendirme ve Derecelendirme ile Kredi Politikaları ve Süreçleri Uygulamadan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Ferkan Merdan

Dijital Bankacılık, Müşteri Deneyimi ve Kurumsal İletişim

İstanbul Üniversitesi SBF Maliye Bölümü mezunu olan Ferkan Merdan, THK Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 1996 yılında Ziraat Bankası Bankacılık Okulu’nda başladığı kariyerinde 1999 yılından itibaren VakıfBank’ta çeşitli birimlerde müfettiş, müdür ve başkan unvanlarıyla görev yapmıştır. 31.05.2019 tarihinde Genel Müdür Yardımcısı olarak atanan Merdan, Dijital Bankacılık, Müşteri Deneyimi, Kurumsal İletişim ve Ödeme Sistemlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Muhammed Onay Özkan

Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılık

Ankara Üniversitesi SBF Maliye Bölümü mezunu olan Muhammed Onay Özkan, 2000 yılından itibaren VakıfBank’ta çeşitli birim ve şubelerde müfettiş, müdür ve başkan unvanlarıyla görev yapmıştır. 31.05.2019 tarihinde Genel Müdür Yardımcısı olarak atanan Özkan, Hazine Yönetimi, Uluslararası Bankacılık ve Yatırımcı İlişkilerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Arif Çokçetin

Kredi Tahsis Yönetimi

İstanbul Üniversitesi SBF Maliye Bölümü mezunu olan Arif Çokçetin, bir süre Maliye Bakanlığı’nda çalıştıktan sonra 1996 yılından itibaren VakıfBank’ta çeşitli birim ve şubelerde mali analist, müdür ve başkan unvanlarıyla görev yapmıştır. 13.07.2020 tarihinde Genel Müdür Yardımcısı olarak atanan Çokçetin, Kredi Tahsis Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Kadir Karataş

İnsan Kaynakları ve Kurumsal Gelişim

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü mezunu olan Kadir Karataş, 1996 yılından itibaren VakıfBank’ta çeşitli birim ve şubelerde mali analist, kontrolör, müdür ve başkan unvanlarıyla görev yapmıştır. 13.08.2020 tarihinde Genel Müdür Yardımcısı olarak atanan Karataş, İnsan Kaynakları ve Kurumsal Gelişim ve Akademiden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.