Genel Müdür Yardımcıları

Metin Recep Zafer

Bilgi Teknolojileri ve Operasyonel İşlemler

Bankacılık kariyerine 1992 yılında başlamış, çeşitli bankaların Şube, Genel Müdürlük, Teftiş Kurulu organizasyonları içerisinde Uzman Yardımcısı, Müfettiş ve Bölüm Müdürü unvanlarıyla görev yapmıştır. 13.06.2006 tarihinde VakıfBank’a Genel Müdür Yardımcısı olarak atanan Metin Recep Zafer, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü mezunudur. Aynı üniversitede yüksek lisans ve doktorasını yapmış olup İngilizce bilmektedir.

Muhammet Lütfü Çelebi

Perakende Bankacılık

1992 yılında İstanbul Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun olan Muhammet Lütfü Çelebi, kariyerine 1995 yılında VakıfBank’ta Müfettiş Yardımcısı unvanıyla başlamıştır. 1998-2001 yılları arasında Müfettiş olarak görev yaptıktan sonra çeşitli şube/birimlerde Müdür Yardımcısı ve Müdür olarak görev yapmıştır. 2011-2013 yılları arasında ise Bireysel Bankacılık Başkanlığı’nda Başkan unvanıyla görevini yürütmüştür. 04.10.2013 tarihinde Genel Müdür Yardımcısı olarak atanan Muhammet Lütfü Çelebi İngilizce bilmektedir.

Hüseyin Uğur Bilgin

İnsan Kaynakları ve Kurumsal Gelişim

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan H. Uğur Bilgin, 1986 yılında katıldığı VakıfBank’ta çeşitli şubelerde Müdür olarak görev yaptı. Sonrasında Basın ve Halka İlişkiler Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu İşlemleri Başkanlığı görevlerini yürüten Bilgin, Banka’nın değişik İştiraklerinde Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. Halen Taksim Otelcilik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olan Bilgin, 2013 yılında İnsan Kaynakları Başkanlığı’na 1 Ağustos 2017 tarihinde de Genel Müdür Yardımcılığı’na atandı. H. Uğur Bilgin, evli ve iki çocuk babasıdır.

Şuayyip İlbilgi

Finansal Yönetim, Strateji ve Bağlı Ortaklıklar

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü mezunu olan Şuayyip İlbilgi, 1996 yılında Uzman Yardımcısı olarak VakıfBank’ta göreve başladı. Çeşitli birimlerde Müdür olarak görev yaptıktan sonra 2010 yılında Hazine Başkanı olarak atandı. 1 Ağustos 2017 tarihinde Genel Müdür Yardımcılığına getirilen Şuayyip İlbilgi, evli ve iki çocuk babasıdır, İngilizce bilmektedir.

Mikail Hıdır

Kredi İzleme ve Yasal Takip

1979 yılında Kepsut/Balıkesir’de doğan Mikail HIDIR, 2000 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş ve bir süre avukatlık yapmıştır. 2003 yılında VakıfBank’ta Müfettiş Yardımcısı olarak bankacılık kariyerine başlamış, Müfettişlik görevinin ardından sırasıyla Takip Ekipleri Müdürlüğü, Uyum Müdürlüğü, Kredi İzleme ve Takip Başkanlığı ve İç Kontrol Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. Ayrıca Güneş Sigorta A.Ş.’nde Genel Müdür Yardımcılığı ve VakifBank International AG Viyana’da Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. 13 Aralık 2018 tarihinde Genel Müdür Yardımcısı olarak atanan Mikail HIDIR, İngilizce bilmektedir.

Hazım Akyol

Kurumsal ve Ticari Bankacılık

1969 yılında Aksaray’da doğan Hazım AKYOL, 1990 yılında Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olmuştur. Bankacılık kariyerine 1993 yılında Vakıfbank’ta Müfettiş Yardımcısı unvanıyla başlamış, Müfettişlik görevinin akabinde sırasıyla Ticari Krediler Müdürlüğünde Müdür Yardımcısı olarak; Bursa Şubesi, Kavaklıdere/Ankara Şubesi, Kızılay/Ankara Şubesi, Ankara Bölge Kurumsal Pazarlama Bölge Müdürlüğü ve Emek/Ankara Şubesi’nde ise Müdür olarak görev yapmıştır. Sonrasında Kurum Maaş Ödemeleri Başkanlığı’nda Başkan ve Ankara Kurumsal Merkezi Şubesi’nde Başkan unvanıyla görevini sürdürmüştür. Bankamızın çeşitli iştiraklerinde de Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. 31.05.2019 tarihinde Bankamıza Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır.

Alaattin Şimşek

Kredi Tahsis Yönetimi ve Kredi Politikaları

1972 yılında Trabzon Araklı’da doğan Alaattin ŞİMŞEK, 1994 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olmuştur. Kariyerine 1995 yılında VakıfBank’ta Müfettiş Yardımcısı olarak başlamış, Müfettişlik görevinin akabinde sırasıyla Karadeniz Bölge Müdürlüğü’nde Müdür Yardımcısı, Trabzon Şubesi Müdürü ve Doğu Anadolu Bölge Müdürlüğü Bölge Müdürü olarak görev yapmıştır. Adı geçen Destek Hizmetleri Başkanlığı ile Kredi İzleme Başkanlığı’nda Başkan unvanıyla görev yaptıktan sonra Trakya Bölge Müdürlüğü, İstanbul 3. Bölge Müdürlüğü, İstanbul 5. Bölge Müdürlüğü ve İstanbul 6. Bölge Müdürlüğü’nde Bölge Müdürü unvanıyla görev yapmıştır. Bankamız bağlı ortaklıklarından Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’de Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmüştür. 31.05.2019 tarihinde Bankamıza Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır.

Ferkan Merdan

Ödeme Sistemleri, Dijital Bankacılık ve Kurumsal İletişim

1973 yılında Kayseri’de doğan Ferkan MERDAN, 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye bölümünden mezun olmuştur. Türk Hava Kurumu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilimdalı’nda yüksek lisansını tamamlamıştır. Bankacılık kariyerine 1996 yılında T.C. Ziraat Bankası Bankacılık Okulu’nda başlamış, ardından 1999 yılında VakıfBank Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başlayan Ferkan MERDAN, 1999 -2006 yılları arasında VakıfBank Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Müfettiş Yardımcısı ve ardından Müfettiş unvanıyla, 2006-2015 yılları arasında Mali Kontrol Müdürlüğü’nde Müdür unvanıyla, 2015-2019 yıllarında ise Genel Muhasebe ve Mali İşler Başkanlığı’nda Başkan unvanıyla görev yapmıştır. 31.05.2019 tarihinde Bankamıza Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır.

Muhammed Onay Özkan

Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılık

1977 yılında Van’da doğan Muhammed Onay ÖZKAN, 1999 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye bölümünden mezun olmuştur. Bankacılık kariyerine 2000 yılında VakıfBank’ta Müfettiş Yardımcısı unvanıyla başlamış, Müfettişlik görevinin akabinde sırasıyla Hazine Yönetimi Başkanlığı ve Dealing Room Müdürlüğü’nde Müdür Yardımcısı unvanıyla görev yapmış, sonrasında sırasıyla Aspendos Bulvarı/Antalya Şubesi, Dealing Room Müdürlüğü ve Aktif Pasif Yönetimi Müdürlüğü’nde Müdür olarak görevini sürdürmüştür. 2017 yılından itibaren ise Hazine Yönetimi Başkanlığı’nda Başkan unvanıyla görev yapmıştır. 31.05.2019 tarihinde Bankamıza Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır.