Üye İşyeri Başvurusu

Üye işyeri başvurusunu, en yakın VakıfBank şubesine aşağıdaki belgelerle birlikte yapabilirsiniz.


Gerçek kişiler için;

  • Firma sahibi ve varsa yetkilisinin nüfus cüzdan fotokopisi
  • Vergi levhasının fotokopisi
  • İmza beyanı
  • Sözleşme vekaleten imzalanacak ise noter tasdikli vekaletname
  • Vekilin imza beyan


Tüzel kişiler için;

  • Şirket yetkilisinin nüfus cüzdan fotokopisi
  • İmza sirküleri
  • Kuruluşa ilişkin Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi
  • Vergi levhasının fotokopisi
  • Şirket adına işlem yapacak kişiyle ilgili yetki belgesi