Vergi Tahsilatları

Vergiler
VERGİ KODU VERGİLER
0001 YILLIK GELİR VERGİSİ
0002 ZIRAİ KAZANÇ GELİR VERGİSİ
0003 GELİR VERGİSİ S. (MUHTASAR)
0007 DAĞITILMAYAN KAR STOPAJI
0010 KURUMLAR VERGİSİ
0011 KURUMLAR VERGİSİ STOPAJI (KVKM24)
0012 GELİR VERGİSİ (GMSI)
0014 BASIT USULDE TİCARİ KAZANC
0015 GERÇEK USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ
0021 BANKA MUAMELELERİ VERGİSİ
0022 SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ
0023 5811 YURT DIŞINDA SAHİP OLUNAN VARLIKLAR
0024 5811 TÜRKİYEDE SAHİP OLUNAN VARLIKLAR(GELİR V. MÜK. OLMAYAN)
0032 GELİR GEÇİCİ VERGİ
0033 KURUM GEÇİCİ VERGİ
0040 DAMGA VERGİSİ (BEYANNAMELİ DAMGA VERGİSİ MÜKELLEFİ)
0051 DİĞER ÜCRETLER
0060 MÜLGA MADEN FONU
0061 KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU KESİNTİSİ
0067 G.V.K. GEÇİCİ 67/11 MADDESİNE GÖRE YAPILAN İHTİYARİ BEYAN
0074 DAYANIKLI TÜKETİM VE DİĞER MALLARA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
0075 ALKOLLÜ İÇEÇEKLERE İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
0076 TÜTÜN MAMÜLLERİNE İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
0077 KOLALI GAZOZLARA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
4023 5811 YURT DIŞINDA SAHİP OLUNAN VARLIKLAR(BANKA VE ARACI KURUMLAR)
4024 5811 TÜRKİYE DE SAHİP OLUNAN VARLIKLAR
4030 G.V.K. GEÇİCİ 67. MADDESİNE GÖRE YAPILAN TEVKİFAT
4048 ŞANS OYUNLARI VERGİSİ
4061 İTHALATTA KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU KESİNTİSİ
4063 NOTER HARÇLARI
4070 G.V.K. GEÇİCİ 70. MD KAPSAMINDA MUHTASAR V.
4071 ELEKTRİK VE HAVAGAZI TÜKETİM VERGİSİ
4072 MOTORLU TAŞIT ARAÇLARINA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (TESCİLE TABİ OLMAYANLAR)
4081 5035 SAYILI KANUNA GÖRE ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ
4101 VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI YILLIK GELİR VERGİSİ
4103 VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI GELİR VERGİSİ S. (MUHTASAR)
4107 VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI DAĞITILMAYAN KAR STOPAJI
4110 VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI KURUMLAR VERGİSİ
4112 VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI GELİR VERGİSİ (GMSİ)
4114 VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI BASIT USULDE TİCARİ KAZANC
4115 VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI GERÇEK USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ
4121 VERGİ BARIŞI KESİNLEŞEN KAMU ALACAKLARI 2. MADDE 1/AB
4122 VERGİ BARIŞI KESİNLEŞEN KAMU ALACAKLARI 2. MADDE 1/C
4123 VERGİ BARIŞI KESİNLEŞEN KAMU ALACAKLARI 2. MADDE/6 MTV
4124 VERGİ BARIŞI KESİNLEŞMEYEN KAMU ALACAKLARI 3. MADDE
4125 VERGİ BARIŞI İNCELEME VE TARHİYAT 5.MADDE
4126 VERGİ BARIŞI PİŞMANLIK 6.MADDE 1/AB
4127 VERGİ BARIŞI PİŞMANLIK 6.MADDE 1/DİĞER HÜKÜMLER
4128 VERGİ BARIŞI ECRİMİSİL 15.MADDE
4130 VERGİ BARIŞI KIYMETLİ MADEN VE ZİYNET EŞYASI BEYANI
4140 6183 B/4 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ TAHSİLATI
9012 ESNAF S.HARÇ
9014 YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI
9015 KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFATI
9031 VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ
9059 TİCARET SİCİL HARCI
9062 TAPU HARÇLARI
9064 PASAPORT VE KONSOLOSLUK HARÇLARI
Motorlu Taşıtlar Vergisi
VERGİ KODU MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ
4035 4837 S.K EK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ
4036 4962 S. TAŞIT VERGİSİ
9034 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ
9085 TRAFİK CEZALARI
Gümrük Vergisi
VERGİ KODU GÜMRÜK VERGİSİ
0010 Gümrük Vergisi
0012 Tek ve Maktu Vergi
0019 Gumruk Vergisi (Nihai Kullanim)
0020 Anti-Dmp. veya Antisübvan. Vergisi
0035 Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu
0037 Ek mali yükümlülük ÖTV
0038 Ek mali yükümlülük KDV
0039 Ek mali yükümlülük
0040 Katma Değer Vergisi
0044 Ek Fon
0049 KDV (Nihai Kullanim)
0050 Özel Tüketim Vergisi liste-II
0051 Özel Tüketim Vergisi liste-III
0052 Özel Tüketim Vergisi liste-IV
0061 Telafi Edici Vergi(ihracat)
0065 Yurtdışı Harcı
0070 Toplu Konut Fonu
0072 Tütün Fonu
0073 Eğitime Katkı Payı
0074 İthalat Harcı
0075 TRT Bandrol
0076 Para Cezaları
0077 Dağıtılacak Para Cezaları
0078 Fazla Mesai
0079 Faiz
0080 Çeşitli Gelir
0081 Kaldırılan Vergi Artıkları
0082 Çeşitli Emanetler
0083 Para Farkları
0084 Kişi Borçları
0085 Avans Artığı
0086 Saymanlık A.İ.H
0087 Ağaçlandırma Fonu
0088 Diğer Harçlar
0089 Damga Vergisi
0090 Gelir Vergisi
0091 Gecikme Zammı
0092 Gelir ve Kurumlar Vergisi Fonu
0093 Özel Tüketim Vergisi liste-I
0094 Vize harcı
0095 Özel İşlem Vergisi
0096 Bakanlık Hissesi
0097 Fikir,Sanat ve Kültür Stopajı
0098 Avukatlık ve vekalet ücretleri
0099 Memur Yollukları
Ana Vergiler Altında Tahsil Edilen Tali Vergiler
VERGİ KODU ANA VERGİLER ALTINDA TAHSİL EDİLEN TALİ VERGİLER
1042 E.KATKI PAYI
1043 ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
1046 TEVKİFATTAN ALINAN DAMGA VERGİSİ
1047 DAMGA VERGİSİ
1048 5035 SAYILI KANUNA GÖRE DAMGA VERGİSİ
1050 VERGİ BARIŞI TEFE TUTARI
1051 VERGİ BARIŞI GEÇ ÖDEME ZAMMI
1085 PARA CEZASI FAİZİ
1086 GECİKME ZAMMI
1088 PEŞİN ÖDEME İNDİRİMİ
9069 DİĞER HARÇLAR
9070 DEĞERLİ KAĞITLAR GELİRLERİ