Yabancı Para İştira Kredileri

Poliçe İştira Kredisi

Kabul kredili ihracata ilişkin yabancı para üzerinden düzenlenen poliçelerin vade tarihine kadar olan süreye karşılık gelen faiz ve kesintilerinin düşülerek, kalan bakiyenin firmalara ödenmesine imkan veren nakdi bir kredidir.

Firmalara tahsilat kolaylığı ve likidite sağlar.


Vesaik İştira Kredisi

İhracata ilişkin vesaik bedelinin, iskonto edilerek muhabir bankanın limiti dahilinde ihracatçıya ödenmesi işlemidir.

Söz konusu kredi imkanından, ihracat işlemini bankamız aracılığı ile gerçekleştiren ve ihracat bedelini bankamız aracılığı ile yurda getiren firmalar yararlanırlar. 

Detaylı bilgi için size en yakın şubemize başvurabilirsiniz.