Yatırım Fonları Hakkında Temel Bilgiler

6362 sayılı SPK Kanunu hükümleri uyarınca tasarruf sahiplerinden katılma payı karşılığında toplanan para ya da diğer varlıklarla, tasarruf sahipleri hesabına, inançlı mülkiyet esaslarına göre, fon tebliğinde belirtilen varlıklar ve işlemlerden oluşan portföy veya portföyleri işletmek amacıyla portföy yönetim şirketleri tarafından içtüzük ile kurulan ve tüzel kişiliği bulunmayan mal varlığıdır. Fona iştiraki sağlayan katılma payının fiyatı kurucu tarafından her işgünü itibariyle hesaplanmakta ve izleyen gün yapılan katılma payı alış satışlarında bu fiyat uygulanmaktadır. Para piyasası fonları ile kısa vadeli borçlanma araçları fonları dışındaki fonlarda fiyatlama ilkesi olarak "ileri fiyatlama" yöntemi uygulanmaktadır. Fiyat hesaplamalarında aşağıdaki prosedür takip edilmektedir:


  • Değerleme gününde portföyde bulunan varlıkların işlem gördükleri, alınıp satıldıkları borsalarda oluşan fiyatları dikkate alınarak fon portföy değeri hesaplanmakta,
  • Fon portföy değerine fonun alacakları eklenmek ve borçları düşülmek suretiyle fonun toplam değeri belirlenmekte,
  • Fon toplam değeri, değerleme gününde tedavülde olan pay sayısına bölünmek suretiyle birim katılma payı fiyatına ulaşılmaktadır.

Yatırım fonlarına yatırım yaparken fonun yapısını, yatırım stratejisini ve risklerini gösteren özet form olan “Yatırımcı Bilgi Formu”’nu okumanız önem arz etmektedir. Bu şekilde fon hakkındaki temel bilgileri edinerek ve fona ilişkin temel riskleri anlayarak yatırım kararlarını doğru şekillendirebilirsiniz.

Sizin İçin Seçtiklerimiz