Yatırım Fonlarına Yatırım Yapmanın Avantajları

  • Tasarrufçunun ortaya koyduğu sermayesi yani tasarrufu, profesyonel ve güvenilir yöneticiler tarafından yönetilmektedir.
  • Yatırım fonu portföyüne alınabilecek menkul kıymetlerin sabit getirili, dövize endeksli ve ortaklık payı gibi araçlarla çeşitlenmesi nedeniyle riskin en aza indirilmesi mümkün olabilecektir.
  • Menkul kıymetlerin değerlemesi ve kontrolü ile kupon, faiz ve temettü tahsili fon yönetimince yapılacağından yatırımcılar vade takibi, tahsil etme gibi zaman ve kaynak kullanımını gerektiren işlemlerden korunabilecektir.
  • Küçük tasarruflarla temin edilemeyecek kazanç potansiyeli yüksek menkul kıymetlere yatırım yapılmasına olanak sağlayacaktır.
  • Fon portföyündeki değer artışlarının portföy değerine günlük olarak yansıtılması nedeniyle yatırımcılar işlemiş gelir ile birlikte gerek ihtiyacı kadar gerekse tamamını istendiği anda paraya çevirebilecektir.
  • Portföye büyük montanlı alım satımlar nedeniyle yatırımcılar zaman ve para tasarrufu sağlamaktadır.
  • Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %10; tüzel kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %0 oranında stopaja tabidir. (İstisnalar oluşabilir.) Kazanç oluşmaması durumunda stopaj kesilmeyecektir.

Sizin İçin Seçtiklerimiz