Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri 

İSMAİL ALPTEKİN - Yönetim Kurulu Başkanı

1968 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olup serbest avukat olarak çalışma hayatına başlayan İsmail Alptekin, Türkiye Zirai Donatım Kurumu’nda avukat ve TÜBİTAK’ta murakıp olarak çalıştı; iki dönem (1975-1978, 1996-1997) VakıfBank Yönetim Kurulu Üyeliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği, 21. Dönem Bolu Milletvekilliği, 22. Dönem Ankara Milletvekilliği ve aynı dönemde T.B.M.M. Başkanvekilliği görevlerini üstlendi. VakıfBank’ın 03.04.2009 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulu’nda Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen Alptekin, 9 Haziran 2017 tarihinde VakıfBank Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevine başladı.

 

SERDAR TUNÇBİLEK - Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu olan Serdar Tunçbilek, çalışma hayatına 1985 yılında T. Emlak Bankası A.Ş.’de Müfettiş olarak başlamıştır. 4 yıl Müfettişlik görevinin ardından 11 yıl boyunca Kredi Pazarlama, Kredi Takip, Menkul Değerler Müdürlüğü ve Dusseldorf Finansal Hizmetler Şube Müdürlüğü görevlerini üstlenen Tunçbilek, 2000-2001 yılları arasında Egebank A.Ş.’de Genel Sekreterlik yapmıştır. 2001-2005 yılları arasında B.D.D.K.’da (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu) Daire Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Serdar Tunçbilek, 2006-2007 yıllarında T.M.S.F’de (Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu) Grup Koordinatörlüğü ve Daire Başkan Vekilliği yapmıştır. Tunçbilek aynı zamanda, 2001-2007 döneminde T.M.S.F. bünyesindeki şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği, Gözetim Kurulu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. 2007 yılında T. Vakıflar Bankası T.A.O.’ya Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen Tunçbilek, 5 yıl süreyle Kredi Komitesi ve Denetim Komitesi Üyeliklerinin yanı sıra 2008-2014 yılları arasında Vakıf Sistem Pazarlama, Vakıf Yatırım Menkul Değerler, Vakıf Menkul Kıymetler ve Vakıf Portföy A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. 2014-2017 yılları arasında Güneş Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Serdar Tunçbilek, 9 Haziran 2017 tarihinde yapılan VakıfBank Genel Kurul Toplantısı’nda Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği’ne seçilmiştir. Serdar Tunçbilek Kredi Komitesi, Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesidir.

 

MEHMET EMİN ÖZCAN - Genel Müdür - Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi

1960 yılında doğdu. 1982 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümü’nden mezun oldu. Meslek hayatına, 01.01.1983 yılında Türkiye İş Bankası A.Ş.’de Müfettiş Yardımcısı olarak başlayan Mehmet Emin Özcan, daha sonra Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.’de yönetici olarak değişik sorumluluklar üstlendi. Mart 2003 – Nisan 2005 tarihleri arasında T. Halk Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliği yaptı. Aynı zamanda Institute of International Finance (IIF) nezdinde Banka Temsilcisi, Demir-Halk Bank / Hollanda, Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Halk Finansal Kiralama A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. Nisan 2005 – Mayıs 2010 tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. Ayrıca T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’nin bilhassa yurt dışı iştirak bankalarında Yönetim Kurulu Başkanlığı / Üyeliği görevlerinde bulundu. Mayıs 2010’da T. Halk Bankası A.Ş.’ye geri dönen Özcan, 29 Mart 2013 tarihine kadar T. Halk Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanvekili olarak görev yaptı. Aynı zamanda Demir-Halk Bank Rotterdam Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulundu. 29.03.2013 tarihinde VakıfBank Yönetim Kurulu Başkanvekilliği görevine getirilen Mehmet Emin Özcan, ayrıca VakıfBank International AG - Vien ve Vakıf Yatırım A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkanlığı, Vakıf GYO, Vakıf Leasing ve Güneş Sigorta’da Yönetim Kurulu Başkanvekilliği görevlerinde bulundu. 14 Şubat 2017 tarihinde K.K.T.C. Bakanlar Kurulu’nun kararıyla K.K.T.C. Merkez Bankası Başkanlığı’na atanması üzerine VakıfBank’taki görevinden ayrıldı. 9 Haziran 2017 tarihli Genel Kurul Toplantısı’nda, 6219 Sayılı Kanun uyarınca Sayın Başbakan tarafından VakıfBank Genel Müdürlüğü’ne atanan Mehmet Emin Özcan, evli ve 3 çocuk babasıdır. İyi derece İngilizce bilmektedir.

 

Dr. ADNAN ERTEM - Yönetim Kurulu Üyesi

1965 yılında doğan Adnan Ertem, ortaöğrenimini Erzurum’da tamamlamıştır. 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun olan Dr. Adnan Ertem, 1997 yılında sosyoloji alanında doktorasını tamamlamıştır. 1988 yılında T.C. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başlayan Ertem, 1991 yılında Müfettişliğe, 2002 yılında ise Başmüfettişliğe atanmıştır. 2002-2007 yılları arasında İstanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğü görevini vekaleten yürütmüştür. 2007-2010 yılları arasında T.C. Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığı görevini yürüten Dr. Adnan Ertem, 2010 yılı Ekim ayında T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürü olarak atanmıştır. 27 Ekim 2010 tarihinde T.Vakıflar Bankası T.A.O. Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Dr. Adnan Ertem, evli ve iki çocuk babasıdır. T.Vakıflar Bankası T.A.O. Ücretlendirme Komitesi Üyesidir.


ŞAHİN UĞUR - Yönetim Kurulu Üyesi-Bağımsız Üye

İlk ve orta öğrenimini Malatya ve Erzurum’da tamamlayan Şahin Uğur, 1979 yılında Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Yönetimi Bölümü’nden mezun olmuştur. 1984 yılında VakıfBank’ta başladığı çalışma hayatında, 2004 yılına kadar Müdür Yardımcısı, Müdür ve Başkan olarak görev yaptıktan sonra, 2004-2013 yılları arasında Genel Müdür Yardımcılığı görevini sürdürmüştür. VakıfBank iştirakleri olan VakıfBank International AG Viyana, Güneş Sigorta A.Ş., Taksim Otelcilik, Atakule GYO A.Ş., Vakıf Menkul Kıymetler A.Ş., Vakıf GYO A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunan Şahin Uğur, 9 Haziran 2017 tarihinde yapılan VakıfBank Genel Kurul Toplantısı’nda Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Şahin Uğur ayrıca Ücretlendirme Komitesi Üyeliğini sürdürmektedir.

 

DİLEK YÜKSEL - Yönetim Kurulu Üyesi

1977 Niksar Tokat doğumlu olan Dilek Yüksel, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümü mezunudur. Ankara Üniversitesi Banka Hukuku ve Araştırma Enstitüsü’nde Bankacılık ve Ekonomi eğitimi almıştır. Samsun Atakum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü ve Ankara Mamak Belediyesi Kültür Şube Müdürü olarak görev yapmıştır. TBMM 23. ve 24. dönemlerde Tokat Milletvekili olarak seçilmiştir. TBMM 23. Dönem’de Kit Komisyonu Üyesi, TBMM 24. Dönem’de ise Milli Savunma Komisyonu ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’nda görev almıştır. Kadın İstihdamının Artırılması ve Çözüm Önerileri Konulu Alt Komisyon’a Başkanlık yapmıştır. Ayrıca TBMM 24. Dönem’de Başkanlık Divanı Katip Üyelik görevini yürütmüştür. İngilizce bilen Yüksel, evli ve 2 çocuk annesidir.


SABAHATTİN BİRDAL - Yönetim Kurulu Üyesi - Bağımsız Üye

1952 yılında Kemah/Erzincan'da doğmuştur. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme-Maliye Bölümü'nden mezun olmuştur. Meslek hayatına T. Vakıflar Bankası T.A.O. 'da Müfettiş Yardımcısı olarak başlamıştır. Aynı bankada Müfettiş ve Şube Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. Faisal Finans Kurumu Banka Hizmetleri Müdürü, Kuveyt Türk Evkaf Finans Kurumu'nda Şube, Birim Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı görevlerinden sonra 1999'da Emekli olarak ayrılmıştır. Üsküdar Belediyesinde Başkan Yardımcılığı görevinde bulunmuştur. Mart 2008 tarihinde T. Vakıflar Bankası T.A.O. Yönetim Kurulu Üyeliği görevine seçilerek Ekim 2010 tarihine kadar görev yaptıktan sonra T. Halk Bankası A.Ş.'ye Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır. 2012-2013 yılları arasında Halkbank A.D. Skopje/Makedonya'da Yönetim Kurulu Başkanlığı ve 2013-2014 yıllarında Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nda Başkanvekili olarak görev yapmıştır. T. Vakıflar Bankası T.A.O.'da Mart 2014 tarihinde tekrar Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir ve halen bu görevini sürdürmektedir. Vakıf Finansal Kiralama A.Ş. 'de Yönetim Kurulu Başkanvekili, Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanvekili, Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 'de Yönetim Kurulu Üyesi, Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanvekili, 2015-2017 yılları arasında Vakıf Faktoring A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmıştır. 30.04.2014 tarihinden itibaren Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevine devam etmektedir. Aynı zamanda T.Vakıflar Bankası T.A.O. Denetim Komitesi Üyesi ve Kredi Komitesi Üyesi'dir.

 

ÖMER ARISOY - Yönetim Kurulu Üyesi

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1997 yılında mezun olan Ömer Arısoy, serbest avukat olarak başladığı meslek hayatına 1999 yılından itibaren Zeytinburnu Belediyesi Başkan Danışmanı olarak devam etti. 2004 – 2014 yılları arasında Zeytinburnu Belediyesi’nde çeşitli alt kurullarda başkanlık ve başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2014 yılında Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı görevine getirildi ve iki yıl boyunca bu görevini sürdürdü. 2016 yılından bu yana Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı olarak görev yapmakta olan Ömer Arısoy, 9 Haziran 2017 tarihinde toplanan VakıfBank Genel Kurulu’nda Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçildi. Ömer Arısoy Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi ve Kredi Komitesi Yedek üyesidir.

 

Denetim Kurulu Üyeleri

YUNUS ARINCI - Denetim Kurulu Üyesi 

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü mezunu olan Yunus Arıncı, 1997 yılında Başbakanlık Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başlamış, 2007-2009 yılları arasında Indiana Üniversitesi’nde Yüksek Lisans yapmıştır. Başbakanlık’ta Müfettişlik ve Başmüfettişlik görevlerinden sonra 14.10.2009- 13.07.2015 tarihleri arasında Teftiş Kurulu Başkanı olarak görev yapmıştır. 13.07.2015 tarihi itibarıyla Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığı’na atanan Yunus Arıncı, halen bu görevi yürütmekte olup, 29.03.2013 tarihinde de Vakıflar Bankası T.A.O. Denetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

 

HASAN TÜRE - Denetim Kurulu Üyesi 

1963 Ankara/Kızılcahamam doğumlu Hasan Türe, Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü’nü bitirdikten sonra 1990 yılında T. Vakıflar Bankası T.A.O.’da Stajyer Memur olarak meslek hayatına başlamıştır. 2002 yılından itibaren sırasıyla VakıfBank Vezirköprü/Samsun Şube Müdürlüğü, Kırşehir Şube Müdürlüğü, VakıfBank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Üyeliği’nin yanı sıra VakıfBank’ın iştiraklerinde Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur. 28 Şubat 2014 tarihi itibarıyla VakıfBank’tan emekli olmuştur. 

Halen Ankara/Yenimahalle İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmekte olan Hasan Türe, Ankara’da faaliyet gösteren çeşitli sivil toplum kuruluşlarının yönetim kurullarında görev yapmaktadır. 9 Haziran 2017 tarihinde yapılan VakıfBank Genel Kurulu’nda Denetim Kurulu Üyesi olarak seçilen Türe, evli ve 2 çocuk babasıdır.