Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri 

Doç. Dr. ŞAHAP KAVCIOĞLU - Yönetim Kurulu Başkan Vekili - Bağımsız Üye

1967 yılında Bayburt’ta dünyaya gelen Doç. Dr. Kavcıoğlu, 1987 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun olmuştur. İstanbul Üniversitesi Muhasebe Enstitüsü’nü Denetim Uzmanı olarak bitirdikten sonra İngiltere Hastings College’ta 1988-1990 yılları arasında İşletmecilik üzerine eğitim görmüştür. Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü’nde yüksek lisans ve doktorasını tamamlamış ve 2014 yılında Doçent unvanını almıştır.

İş hayatına 1991 yılında Esbank’ta Müfettiş Yardımcısı olarak başlamış ve sırasıyla Müfettiş, Şube Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 2003 yılında Halkbank’ta İstanbul Bölge Koordinatörü olarak görev almıştır. Aynı bankada sırasıyla Perakende Bankacılık’tan, Esnaf-KOBİ Bankacılığı’ndan, Kredi Politikaları`ndan, İnsan Kaynakları ve Organizasyon’dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak 2015 yılı Kasım ayına kadar çalışmıştır. 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde 26. Dönem Bayburt Milletvekili olarak seçilmiştir. Bu görevi süresince TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Türk Grubu Üyesi olarak çalışmalarını sürdürmüştür.

10 yıl süreyle Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı’nda Başkanlık görevini yürütmüştür. Aynı zamanda Bayburt Üniversitesi Kalkındırma Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi, Galatasaray Spor Kulübü Kongre Üyesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Mezunlar Derneği Kurucu Üyesi ve Bankacılık ve Sigortacılık Mezunları Derneği üyesidir. ‘Ticari Bankalarda Sorunlu Kredilerin Yönetimi Çözüm Yolları ve Takibi’ ve ‘Enerji Sektöründe Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi’ adlı yayımlanmış iki kitabı ve çok sayıda makalesi bulunmaktadır. 14 Ağustos 2018 tarihinden itibaren VakıfBank Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevinin yanı sıra Kredi Komitesi, Denetim Komitesi Üyesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi’nde üyelik görevlerini yürüten Kavcıoğlu, VakıfBank iştiraklerinden Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nda Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmaktadır. Aynı zamanda Yeni Şafak Gazetesi’nde ekonomi sayfasında köşe yazarlığına devam eden Doç. Dr. Şahap Kavcıoğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.

 

MEHMET EMİN ÖZCAN - Genel Müdür - Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi

1960 yılında doğan Mehmet Emin Özcan, 1982 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümü’nden mezun olmuştur. Meslek hayatına, 1 Ocak 1983’te İş Bankası’nda Müfettiş Yardımcısı olarak başlayan Özcan, daha sonra Albaraka Türk Katılım Bankası’nda yönetici olarak değişik sorumluluklar üstlenmiştir. Mart 2003 – Nisan 2005 tarihleri arasında Halkbank’ta Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliği yapmıştır. Aynı zamanda Institute of International Finance (IIF) nezdinde Banka Temsilcisi, Demir-Halk Bank / Hollanda, Halk Yatırım Menkul Değerler ve Halk Finansal Kiralama şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Nisan 2005 – Mayıs 2010 tarihleri arasında Ziraat Bankası’nda Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmış ve bu bankanın bilhassa yurt dışı iştirak bankalarında Yönetim Kurulu Başkanlığı/Üyeliği görevlerinde bulunmuştur.

Mayıs 2010’da Halkbank’a geri dönen Özcan, bu bankada Yönetim Kurulu Başkanvekilliği görevini üstlenmiştir. Aynı zamanda Demir-Halk Bank Rotterdam Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulunmuştur. 29 Mart 2013 tarihinde VakıfBank Yönetim Kurulu Başkanvekilliği görevine getirilen Mehmet Emin Özcan, ayrıca VakıfBank International AG – Viyana ve Vakıf Yatırım’da Yönetim Kurulu Başkanlığı; Vakıf GYO, Vakıf Leasing ve Güneş Sigorta’da ise Yönetim Kurulu Başkanvekilliği görevlerinde bulunmuştur.

14 Şubat 2017’de K.K.T.C. Bakanlar Kurulu’nun kararıyla K.K.T.C. Merkez Bankası Başkanlığı görevini üstlenmiştir. 9 Haziran 2017’de VakıfBank Genel Müdürü olarak atanan Özcan, 13 Ağustos 2018’deki Genel Kurul Toplantısı’nda Yönetim Kurulu Üyesi; 14 Ağustos 2018 tarihli VakıfBank Yönetim Kurulu Toplantısı’nda ise tekrar Genel Müdür olarak seçilmiştir. Mehmet Emin Özcan, evli ve 3 çocuk babasıdır, iyi derece İngilizce bilmektedir.

 

Dr. ADNAN ERTEM - Yönetim Kurulu Üyesi

1965 yılında doğan Dr. Adnan Ertem, ortaöğrenimini Erzurum’da tamamlamıştır. 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun olan Dr. Ertem, 1997 yılında sosyoloji alanında doktorasını tamamlamıştır. 1988 yılında T.C. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başlamış, 1991 yılında Müfettişliğe, 2002 yılında ise Başmüfettişliğe atanmıştır. 2002-2007 yılları arasında İstanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğü görevini yürütmüştür. 2007-2010 yılları arasında T.C. Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığı görevini yürüten Dr. Ertem, 2010 yılı Ekim ayında T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürü olarak atanmıştır. 27 Ekim 2010 tarihinden itibaren VakıfBank Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdüren ve aynı zamanda Ücretlendirme Komisyonu Üyesi olan Dr. Adnan Ertem, evli ve iki çocuk babasıdır.


DİLEK YÜKSEL - Yönetim Kurulu Üyesi - Bağımsız Üye

1977 Niksar/Tokat doğumlu olan Dilek Yüksel, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü mezunudur. Ankara Üniversitesi Banka Hukuku ve Araştırma Enstitüsü’nde Bankacılık ve Ekonomi eğitimi almıştır. Samsun Atakum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü ve Ankara Mamak Belediyesi Kültür Şube Müdürü olarak görev yapmıştır.

TBMM’de 23 ve 24. dönemlerde Tokat Milletvekili olarak görev yapmıştır. 23. Dönem’de KİT Komisyonu’nda; 24. Dönemde Milli Savunma Komisyonu ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’nda görev almıştır. Kadın İstihdamının Artırılması ve Çözüm Önerileri Konulu Alt Komisyon’a Başkanlık yapmıştır. Ayrıca 24. Dönemde TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyelik görevini yürütmüştür. 29 Mart 2016 tarihinden itibaren VakıfBank Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürüten Dilek Yüksel, aynı zamanda Ücretlendirme Komitesi Üyesi ve Kredi Komitesi Yedek Üyesidir. İngilizce bilen Yüksel, evli ve 2 çocuk annesidir.


ŞAHİN UĞUR - Yönetim Kurulu Üyesi

İlk ve orta öğrenimini Malatya ve Erzurum’da tamamlayan Şahin Uğur, 1979 yılında Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Yönetimi Bölümü’nden mezun olmuştur. 1984 yılında VakıfBank’ta başladığı çalışma hayatında 2004 yılına kadar Müdür Yardımcısı, Müdür ve Başkan olarak görev yaptıktan sonra, 2004-2013 yılları arasında Genel Müdür Yardımcılığı görevini sürdürmüştür. VakıfBank iştirakleri olan VakıfBank International AG Viyana, Güneş Sigorta, Taksim Otelcilik, Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Vakıf Menkul Kıymetler ve Vakıf GYO şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunan Şahin Uğur, 9 Haziran 2017 tarihinde yapılan VakıfBank Genel Kurul Toplantısı’nda Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Aynı zamanda Ücretlendirme Komitesi Üyeliği görevini sürdürmektedir.

 

SERDAR TUNÇBİLEK - Yönetim Kurulu Üyesi - Bağımsız Üye

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu olan Serdar Tunçbilek, çalışma hayatına 1985 yılında Emlak Bankası’nda Müfettiş Yardımcısı olarak başlamıştır. Dört yıl süren Müfettişlik görevinin ardından 11 yıl boyunca Kredi Pazarlama, Kredi Takip, Menkul Değerler Müdürlüğü ve Dusseldorf Finansal Hizmetler Şube Müdürlüğü görevlerini üstlenen Tunçbilek, 2000-2001 yılları arasında Egebank’ta Genel Sekreterlik yapmıştır. 2001-2005 yılları arasında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nda Daire Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Serdar Tunçbilek, 2006-2007 yıllarında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nda Grup Koordinatörlüğü ve Daire Başkan Vekilliği yapmıştır. Tunçbilek aynı zamanda, 2001-2007 yılları arasında TMSF bünyesindeki şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği, Gözetim Kurulu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.

2007 yılında VakıfBank’ta Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen Tunçbilek, 5 yıl süreyle Kredi Komitesi ve Denetim Komitesi Üyeliklerinin yanı sıra 2008-2014 yılları arasında Vakıf Sistem Pazarlama, Vakıf Yatırım Menkul Değerler, Vakıf Menkul Kıymetler ve Vakıf Portföy şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. 2014-2017 yılları arasında Güneş Sigorta’da Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Serdar Tunçbilek, Haziran 2017 – Agustos 2018 tarihleri arasında VakıfBank’ta Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği yapmış, 13 Ağustos 2018 tarihinde yapılan VakıfBank Genel Kurul Toplantısı’nda Yönetim Kurulu Üyeliği’ne seçilmiştir. Serdar Tunçbilek Denetim Komitesi ve Kredi Komitesi Yedek Üyesidir.

 

Dr. CEMİL RAGIP ERTEM - Yönetim Kurulu Üyesi

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu olan Dr. Ertem, finans ve iktisat alanlarında yüksek lisans ve doktorasını İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde tamamlamıştır. İstanbul Üniversitesi’nde ve THK Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yaparak bilgi ekonomisi, ekonomi-politik, alternatif büyüme ve para teorileri konularında ders vermiştir. Dr. Ertem, ekonomi-politik, ekonomi politikaları, para politikaları alanlarında çok sayıda makaleye imza atmıştır. Uzun yıllar çeşitli yayın organı ve gazetelerde köşe yazarlığı, ekonomi konusunda TV yorumculuğu da yapmış olan Dr. Ertem, halen Milliyet ve Daily Sabah gazetelerinde köşe yazarlığı yapmaktadır.

2011 yılı ‘MÜSİAD En İyi Ekonomi Yazarı’ ödülünün sahibidir. ‘Bitişler ve Başlangıçlar’, ‘Yeni Dünya Düzeni-Wiki Leaks’, ‘Dünyayı Sarsan 60 Gün’ ve ‘Yatağını Bulan Nehir’ (Erdoğan dönemi ekonomi politiği) isimlerinde yayımlanmış dört kitabı bulunmaktadır. Halen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ekonomi Başdanışmanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyeliği görevlerini de yürüten Cemil Ertem, 13 Ağustos 2018 tarihinden itibaren VakıfBank’ta Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

 

Denetim Kurulu Üyeleri

YUNUS ARINCI - Denetim Kurulu Üyesi 

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü mezunu olan Yunus Arıncı, 1997 yılında Başbakanlık’ta Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başlamış ve 2007-2009 yılları arasında Indiana Üniversitesi’nde Yüksek Lisans yapmıştır. Başbakanlık’ta Müfettişlik ve Başmüfettişlik görevlerinde bulunduktan sonra 14 Ekim 2009 – 13 Temmuz 2015 tarihleri arasında Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanı olarak görev yapmıştır. 13 Temmuz 2015 tarihi itibarıyla Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığı’na atanan Yunus Arıncı, halen bu görevi yürütmekte olup, 19 Mart 2010 tarihinden bu yana VakıfBank Denetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

 

HASAN TÜRE - Denetim Kurulu Üyesi 

1963 Kızılcahamam/Ankara doğumlu olan Hasan Türe, Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü’nü bitirdikten sonra 1990 yılında VakıfBank’ta Stajyer Memur olarak meslek hayatına başlamıştır. 2002 yılından itibaren sırasıyla VakıfBank Vezirköprü/Samsun Şube Müdürlüğü, Kırşehir Şube Müdürlüğü, VakıfBank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Üyeliği’nin yanı sıra VakıfBank’ın iştiraklerinde Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur. 28 Şubat 2014’ta VakıfBank’tan emekli olmuştur. Halen Ankara/Yenimahalle İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmekte olan Hasan Türe, Ankara’da faaliyet gösteren çeşitli sivil toplum kuruluşlarının yönetim kurullarında görev yapmaktadır. 9 Haziran 2017 tarihinde yapılan VakıfBank Genel Kurulu’nda Denetim Kurulu Üyesi olarak seçilen Türe, evli ve 2 çocuk babasıdır.