Yönetişim Yapısı

Sürdürülebilirlik uygulamalarımızı etkin ve hızlı bir şekilde koordine etmek için yetki, Bankamızda üst düzeyde karar verici ve sorumlu merci olan Kurumsal Yönetim Komitesi’ndedir. Daha hızlı karar almanın Bankamızın sürdürülebilirlik yolculuğuna dinamizm kazandıracağına inancımızla, bu Komite’ye bağlı faaliyet gösterecek destekleyici yapı olarak Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu’nu oluşturduk. Grup, ekonomik, sosyal ve çevresel alanlardaki sürdürülebilirlik stratejisi ve politikalarını oluşturmanın yanı sıra bu strateji ve politikaları Banka faaliyetlerine entegre ederek performansı takip ediyor. Bununla birlikte sürdürülebilirlik çalışmalarına destek olmak için Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü bünyesindeki Sürdürülebilirlik Servisi ve Destek Hizmetleri Başkanlığı bünyesindeki Çevre Yönetim Servisi faaliyet gösteriyor.

VakıfBank Kurumsal Yönetim Komitesi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.


Üst Yönetimin Mesajı

“Sürdürülebilirliğin finansal ve finansal olmayan risk yönetimi yaklaşımımızı güçlendirdiğine; Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ÇSY) risklerini yönetmenin sektörde rekabet avantajı sağladığına inanıyoruz. Küresel değişime ve bankacılık sektöründeki dönüşüme hızlı bir şekilde uyum sağlayabilen, değişen müşteri beklenti ve ihtiyaçlarına hızla yanıt veren ve köklü vakıf kültürüyle güven veren bir banka olarak faaliyetlerimizi sorumlu bankacılık anlayışıyla yürütüyor, tüm paydaşlarımıza etkin fayda sağlamayı görevimiz olarak görüyoruz. VakıfBank olarak, sürdürülebilir kalkınmadaki rolümüze odaklanarak Türkiye ekonomisinin dengeli ve sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamak üzere çalışmalarımızı büyük bir inançla yürüteceğiz.”

Yönetim Kurulu Başkanı"Güçlü Türkiye’nin Lider Bankası olma vizyonumuzla ve tarihimizden aldığımız güçle müşteriler, çalışanlar, hissedarlar ve toplum için her zaman daha fazla değer yaratma amacıyla çalışıyoruz. Dünyada ve bankacılık sektöründe belirleyici olan küresel trendlere uyum sağlamaya öncelik veriyoruz. Sürdürülebilirlik çalışmalarımızla uluslararası platformlarda yer alarak sektörümüze öncülük ediyoruz, küresel yatırımcılar nezdinde itibarımızı güçlendiriyoruz. Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (Global Compact) katılımcıları arasındayız ve Kadının Güçlenmesi Prensiplerinin (WEPs) imzacısı olan ilk Türk kamu kuruluşu konumundayız. Günümüzün en önemli küresel çevre sorunlarından biri olan iklim değişikliği ile mücadeleye katkı vermek üzere Birleşmiş Milletler bünyesindeki Bilim Temelli Hedef Girişimi’ne (Science Based Targets Initiative) katıldık. Böylece, karbon emisyonu azaltım taahhüdünü açıklayan ilk Türk kamu kuruluşu olduk.”

Genel Müdür