Yurt Dışı Teminat Mektubu

Yurtdışından Teminat Mektubu Gelmesi (Kontrgaranti)

Bankamız, müşterilerine hitaben yurtdışındaki lehtar emriyle hazırlanmış ve lehtarın bankasının kontrgarantisi tahtında VakıfBank’a iletilmiş garanti mektuplarını da düzenleyebilmektedir.

Yurtdışına Teminat Mektubu Verme (Harici Garanti)

Yurt dışındaki muhatap kişi ve kurumlara hitaben bir malın teslimi, bir borcun ödenmesi, bir işin yapılması gibi konularda düzenlenen gayrikabili rücu bir banka ödeme yükümlülüğüdür.

Mektubun konusunu oluşturan taahhüdün, süresi içinde ve iki taraf arasındaki sözleşmeye uygun olarak yerine getirilmemesi halinde; mektupta belirtilen tutar, bankamız tarafından ilk talebinde muhataba ödenir. Yurtdışına olan borç ve taahhütlerinizin VakıfBank garantisi altına alınmış olması firmanıza, dış ticaret işlemlerinde esneklik ve güven sağlar.

Detaylı bilgi için size en yakın şubemize başvurabilirsiniz.