Zincir Emir

Zincir Emir Nedir?

Zincir Emir, hisse senedi piyasasına iletilmek üzere sisteme girmiş olduğunuz ve gerçekleşmemiş olan ana emire bağlanan bu emrin tamamının gerçekleşme şartına bağlı olarak yine hisse senedi piyasasına iletilmek üzere tanımlanan hisse senedi alım veya satım emirlerinin tamamı olarak tanımlanabilir.

Zincir emir ile zarar durdurma örneği (Stop Loss)

VAKBN (VakıfBank) hisse senedinde anlık fiyatın 4.10-4.11 olduğunu ve elimizde 2000 adet VAKBN olduğunu düşünelim. Eğer VAKBN 3.90 TL fiyata gelirse de zarar durdurmak istediğimizi ve elimizdeki 2000 adet VAKBN senedini satmak istediğimizi düşünelim; İlk önce VAKBN senedine 3.91 TL fiyatla 1 adet alış emrini pasife yolluyoruz. Sonrasında bu emre bağlı olacak şekilde zincir emri şu şekilde giriyoruz; piyasa fiyatından veya 3.90 TL limit fiyat satış olacak şekilde 2000 adet zincir satış emri ekliyoruz.
İlk Emir: 1 adet alış 3.91 TL
İkinci Emri: 3.90 TL limit fiyata veya piyasa fiyatıyla Zincir emir olarak 2000 adet satış
VAKBN 3.91 TL fiyata düştüğünde ikinci emir yani zincir emir çalışacak ve zarar durdurma gerçekleşecektir.

Zincir Emir İletimi Nasıl Gerçekleştirilir?

Zincir emir iletimi gerçekleştirebilmek için öncelikle bir ana emir girişi yapılması gerekmektedir. Ana emir sisteme iletildikten sonra iletilmiş olduğunuz bu ana emire zincir emir bağlayabilirsiniz. Zincir emirlerinizin borsaya iletilebilmesi için ana emrinizin tamamının gerçekleşmesi gerekmektedir. Kısmi gerçekleşme durumunda ana emrin tamamı gerçekleşinceye kadar zincir emirler borsaya iletilmez. Bir ana emre bağlı olarak birden fazla zincir emir girişi yapılabilmek ile birlikte aynı zamanda girmiş olduğunuz zincir emirlere de yeni bir zincir emir bağlanabilmektedir. Kısmi gerçekleşme durumundaki ana emirlerinize zincir emir bağlayamazsınız. Bir ana emre zincir bağlamak için sayı olarak üst sınır yoktur. İstediğiniz sayıda emrinizi bir ana emre zincir olarak bağlayabilirsiniz. Sizin tarafınızdan iptal edilmiş yada borsada gerçekleşmeyip iptal edilen emirlerinize bağlamış olduğunuz zincir emirlerinizde sistem tarafından otomatik olarak iptal edilir.

Zincir Emir Girişinde Sistem Kontrolü Yapılır Mı?

Zincir emir girişi yapıldığında sistem tarafından bakiye ve hisse senedi stok kontrolü yapılmaz. Bakiye ve stok kontrolü zincir emrin piyasaya iletecek durumunda sistem tarafından kontrol edilir. Bakiye ve stok kontrolü sonrasında iletilemeyecek durumdaki emirler borsaya iletilmez ve otomatik olarak iptal edilir. Hesap durumunun uygun olmaması nedeniyle borsaya iletilemeyip iptal olan emirlerin sorumluluğu hesap sahibine aittir.

Zincir Emirde Düzeltme Yapılır Mı?

Sistemde bekleyen zincir emirlerde düzeltme ya da değiştirme işlemi yapılamaz. Sisteme giriş yapmış olduğunuz zincir emirlerinizi iptal edebilir ya da yeni emirler ekleyebilirsiniz. Fakat zincir emrinizde herhangi bir değişiklik yapmak istediğinizde bu emri iptal edip yeni bir zincir emir girişi yapmanız gerekmektedir.